Jeżeli planujesz ekspansję na nowe rynki lub chcesz zdywersyfikować działalność firmy, przed podjęciem decyzji powinieneś szczegółowo poznać otoczenie rynkowe.

W ramach badania rynku otrzymasz informacje na temat trendów występujących w danej branży. Dodatkowo z wykonanej analizy preferencji potencjalnych odbiorców Twoich produktów dowiesz się, czego klienci od Ciebie oczekują. Dopełnieniem badania rynku jest analiza firm oferujących konkurencyjne rozwiązania. Uzyskasz od nas informacje na temat głównych graczy rynkowych. Skompletowane najlepsze praktyki marketingowe czy sprzedażowe, będą mogły zostać zaimplementowane w Twojej firmie i pozwolą na zwiększenie udziałów w rynku.

Badanie rynku i analiza konkurencji przeprowadzone przez zespół ConQuest Consulting pozwala na zminimalizowanie ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych!

Sygnity
Polski Bank Komórek Macierzystych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Social Wi-Fi
K2 Internet
Telesto Systemy Mgłowe

Narzędzia

  • Badanie Desk Research
  • Wywiady CATI, CAWI, PAPI, IDI, ITI
  • Badania fokusowe
  • Badania omnibusowe

Co zyskujesz?

  • Bieżący obraz sytuacji rynkowej
  • Aktualne dane ilościowe i jakościowe na temat rynku
  • Wsparcie ekspertów z bogatym doświadczeniem
  • Pomoc w podjęciu strategicznej decyzji

Napisz do nas

Przykładowe zrealizowane projekty

Badanie polskiego rynku personalizacji kart

Badanie polskiego rynku personalizacji kart, wykonane, aby ocenić opłacalność planowanej inwestycji przez firmę Elkart – spółkę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Badanie i analiza rynku dostarczyły firmie informacji o głównych graczach rynkowych, co pozwoliło na rozpoznanie pozycji firmy na tle branży. Ponadto przy użyciu metod statystycznych, oszacowane zostało zapotrzebowanie na personalizowane karty płatnicze, dzięki czemu firma mogła zdecydować o skali rozwoju w tym sektorze.

Badanie rynku i konkurencji rynku gazownictwa w Niemczech i Czechach

Zespół ConQuest Consulting przeprowadził kompleksowe badanie polskiego rynku gazownictwa. Analiza miała na celu zbadanie czynników warunkujących zagraniczne rynki zbytu, a więc wszystkich czynników ekonomicznych, wymagań formalnych i technologicznych oraz preferencji odbiorców. W projekcie zawarto m.in. analizę SWOT, analizę makroekonomiczną, czy też badanie konkurencji. Dzięki poznaniu rynku czeskiego i niemieckiego możliwe było stworzenie strategii eksportowej umożliwiającej skuteczną ekspansję na nowe rynki.

Badanie rynku komórek macierzystych w 7 krajach Europy

Badanie rynku komórek macierzystych w 7 krajach Europy, celem wyboru najbardziej atrakcyjnego miejsca rozszerzenia działalności przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Zebraliśmy informacje o uwarunkowaniach prawnych przy wchodzeniu na poszczególne rynki, przeanalizowaliśmy profile konkurencji oraz określiliśmy potencjał każdego kraju dla nowego gracza. Nasze badania rynku pozwoliły firmie na podjęcie decyzji o wejściu na jeden z zagranicznych rynków komórek macierzystych.

Analiza rynku i konkurencji w sektorze pożyczek indywidualnych i biznesowych

ConQuest Consulting wykonał projekt dla polskiego oddziału międzynarodowego przedsiębiorstwa z sektora pożyczek. Badanie rynku zostało przeprowadzone ze względu na plany firmy związane ze zwiększeniem portfela produktowego w obszarze klienta indywidualnego oraz stworzeniem oferty pożyczkowej dla klienta biznesowego. W projekcie zostały uwzględnione takie części jak: analiza odbiorców, badanie rozpoznawalności marki (zastosowano metodę CAWI), analiza konkurencji, badanie potencjału rynkowego. Analiza rynku pozwoliła na stworzenie rekomendacji rozwoju nowego produktu.

Badanie polskiego rynku rowerów

Badanie polskiego rynku rowerów dla przedsiębiorcy rozważającego otwarcie montowni. W ramach badania rynku i konkurencji oszacowaliśmy wielkość rynku rowerowego w Polsce oraz udziału w imporcie i eksporcie rowerów. Ponadto dokonaliśmy analizy preferencji konsumentów w zakresie wydatków na sprzęt rowerowy oraz częstotliwości zakupów. Wyniki naszego badania skłoniły firmę do zrezygnowania z planu założenia montowni oraz do zmiany zakresu oferowanych w przyszłości usług.)

Analiza rynku kołder i poduszek w Polsce, Niemczech i Czechach

Konsultanci ConQuest Consulting przeprowadzili w 2011 roku analizę rynku kołder i poduszek w Polsce, Niemczech i Czechach. Badanie zakładało również utworzenie bazy producentów tych artykułów, wraz z danymi finansowymi oraz cennikami, a także przygotowania profili najważniejszych konkurentów. Badanie rynkowe w formie raportu posłużyło do wskazania perspektyw rozwoju branży.