• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Analiza rynku – zdobądź kluczową wiedzę rynkową


Analiza rynku – zdobądź kluczową wiedzę rynkową

Wiele przedsiębiorstw, które odkładały działania, takie jak analiza rynku i konkurencji na później, nie dostrzegały pewnych aspektów odpowiadających za sukces. Mimo ich dużego potencjału nie były w stanie wykorzystać go w pełni. Dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu rynku i zrozumieniu przebiegających na nim procesów, mogły rozwinąć się w sposób, którego wcześniej nie zauważały. Zrozumienie rynku przełożyło się na wzrost przychodów oraz zwiększenie udziałów w branży. Co dokładnie pozwoliło osiągnąć taki efekt? Jest to szereg działań wymienionych poniżej.

 

Czy analiza rynku jest potrzebna?

Wprawdzie przeprowadzanie analizy rynku nie jest obowiązkiem żadnego przedsiębiorstwa, jednak w dzisiejszych czasach, przy ogromnej konkurencji, każda firma stara się pozyskać jak największą liczbę klientów. Znajomość danych na temat popytu czy konkurencji może okazać się niezbędna do tego, aby dane przedsiębiorstwo mogło dobrze prosperować. Badanie rynku, z całą pewnością, pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć ten cel, a także daje im możliwość uzyskania swoistej przewagi nad konkurencją, prognozowania popytu, a także budowania nowych i udoskonalania istniejących już strategii marketingowych w jak najlepszy sposób. Z punktu widzenia rozsądnego przedsiębiorcy, badanie takie jest z całą pewnością potrzebne.

Sprawdź prognozy finansowe swoich konkurentów

Podstawowym działaniami podczas analizy rynku są identyfikacja otoczenia bezpośrednio konkurencyjnego oraz analiza danych zastanych (na podstawie dostępnych baz danych i raportów). Pozwalają one dokładnie poznać działania konkurencji, aby odpowiednio na nie zareagować, a ponadto dostarczają wiedzy na temat konkurencyjnych spółek, ich rozmiaru oraz efektywności na rynku, a także świadomości jak na przestrzeni lat wyglądają wykazywane wyniki finansowe. Dokładne zapoznanie się z charakterystyką analizowanych podmiotów pozwala na umiejscowienie własnego przedsiębiorstwa na tle innych działających konkurentów. Umożliwia to podjęcie podobnych lub odmiennych praktyk w zależności od ich powodzenia na opisywanym rynku.

 

Zweryfikuj swój marketing

Kolejną częścią, z której składa się analiza rynku, jest przyjrzenie się działaniom marketingowym popularnym w branży. Zestawienie ich z pozycją rynkową danej firmy pomoże zweryfikować jaka strategia marketingowa odpowiada za sukces lub jego brak. Brane pod uwagę są tutaj aspekty takie jak analiza kampanii reklamowych FB Ads i co podkreślają w nich marki, aktywność na różnych platformach social media, czyli jakiego rodzaju są udostępniane publikacje i którego typu posty cieszą się najlepszą skutecznością. Poza tym analizowane są strony internetowe liderów rynkowych i ich funkcjonalności oraz dostępne zakładki. Liczby wejść na strony internetowe konkretnych przedsiębiorstw pozwalają określić, które z witryn są najlepiej przystosowane pod grupę docelową oraz jaki sposób komunikacji z klientem stosują analizowane firmy.

 

Analiza rynku pomoże dotrzeć do klientów

Schematy wypracowane przez firmy już działające na rynkach podobnych do analizowanego, często są tymi, które nie wymagają zmiany. Dzieje się tak, ponieważ długi staż wiązał się z wieloma próbami i błędami, które przynosiły adekwatną wiedzę potrzebną do zbudowania odpowiedniego planu działania. Właśnie dzięki przeanalizowaniu konkurencyjnych kanałów dotarcia możliwe jest uzyskanie dogłębnej wiedzy, która pozwoli poszerzyć swoją sieć dostawców, klientów i odbiorców, w sposób, którego wcześniej nie udało się wyszczególnić. Analiza rynku pozwala ujawnić wcześniej niezauważalne praktyki, aby w przyszłości móc dokładnie wyeksploatować dostępne kanały dotarcia. Informacje, które można dzięki niej pozyskać to:

  • specjalistyczny pogląd na rynek dzięki wywiadom eksperckim,
  • analiza danych wtórnych,
  • przewidywane prognozy w trendach rynkowych,
  • estymowane wartości rynku,
  • podział rynkowy,
  • praktyk branżowych konkurencji,
  • stosunku potencjalnych klientów do rynku oraz otoczenia konkurencyjnego.

 

Poznaj sekrety konkurencji

Poprawna analiza rynku i konkurencji powinna składać się z bezpośredniej konfrontacji z głównymi konkurentami w branży. Przyjęcie roli potencjalnego klienta, który jest zainteresowany usługami lub produktem konkurencyjnej spółki dostarcza wiele cennych informacji. Przeprowadzanie badania Mystery Client, inaczej zwanym Tajemniczym Klientem, badanie pozwoli poznać wewnętrzne procesy organizacji oraz proces obsługi klienta. Umożliwi to zidentyfikować pewne standardy na rynku, których być może nie udało się zauważyć, a są mogą okazać się korzystne do wprowadzenia w swojej firmie. Ponadto przeprowadzając takie badanie, może pomóc poznać ceny konkurencji, jeśli do tej pory nie były nam one znane. To ważna kwestia dla branż, w których wartość usługi bądź produktu nie jest do końca jawna i możemy ją pozyskać dopiero po szeregu wielu rozmów, bądź zapytań ofertowych.

 

Analiza rynku w innej perspektywie

Działania opisane wyżej nie są jedynymi podejmowanymi w procesie, jakim jest analiza rynku. Aby dokładnie przeanalizować i zobrazować działania oraz zaistniałe procesy rynkowe, wykorzystywane jest wiele narzędzi analizy projektowej. Na potrzeby projektu, ConQuest Consulting oferuje wykonanie ponad 50 takich elementów. Najbardziej rozpoznawalne i obrazujące interesujące dane to analiza SWOT i PEST, a także model biznesowy według kanwy A.Osterwaldera.

 

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego. Przedmiotem analizy może być zarówno organizacja, projekt czy inwestycja, jak i dowolne zdarzenie z zakresu działalności firmy. Głównym celem analizy jest określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jej perspektyw, a wraz z tym najlepszej strategii postępowania.

 

Analiza PEST jest metodą służącą przede wszystkim do badania makrootoczenia przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest zestawienie podstawowych czynników zewnętrznych w czterech segmentach (politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, technologicznym).

 

Model biznesowy według kanwy A.Osterwaldera jest jednym z najpopularniejszych modeli biznesowych. Składa się z 9 podstawowych obszarów, które umożliwiają generowanie zysków. Dotyczą 4 głównych dziedzin w działalności biznesowej: klienta, oferty, infrastruktury i finansów. Model jest przedstawiony w formie kanwy podzielonej na 9 pól: partnerzy, kluczowe działania, propozycja wartości, relacje z klientami, segmenty klientów, kluczowe zasoby, kanały, struktura kosztów i struktura przychodów. Model służy do lepszego zobrazowania procesów jakie zachodzą w firmie oraz przyszłej strategii, którą firma chce dostarczyć dla konkretnego klienta.

 

Analiza rynku nie obejdzie się bez wywiadów eksperckich

Mimo szerokiej wiedzy konsultantów ConQuest Consulting oraz wielu dostępnych baz danych i raportów, aby otrzymać najlepsze spojrzenie na rynek, wymagane jest przeprowadzenie wywiadów z ekspertami. Są to osoby, które na co dzień mają do czynienia z analizowanym rynkiem i są w stanie wyróżnić trendy i obowiązujące na nim praktyki. Uzyskane informacje wykorzystywane są podczas spisywania analizy rynku, która ma dokładnie przedstawić realia panujące na interesującym nas odłamie danej branży. Zdobyte wywiady porównywane są ze sobą i przedstawiane w końcowym rezultacie prac. Ponadto takie rozmowy mogą okazać się przydatne w momencie określania dalszych działań strategicznych firmy.

 

Poznaj realne potrzeby twoich odbiorców

Dzięki przeprowadzeniu badania ilościowego lub jakościowego w postaci ankiety czy wywiadów na potencjalnych klientach możemy lepiej zrozumieć ich zachowania zakupowe. Wystarczy kilka nieskomplikowanych pytań i grupa respondentów pokrywająca się z możliwą grupą odbiorców, by zrozumieć ich bóle oraz potrzeby. Analiza rynku będzie w stanie wskazać przedsiębiorstwu nie tylko najlepszą opcję dostosowania swojego produktu pod oczekiwania odbiorcy, ale także całą komunikację marketingową oraz poznać najlepszy sposób dotarcia.

Analiza rynku – na pewno jej nie potrzebujesz?

Aby odpowiedzieć na pytanie „czym tak naprawdę jest badanie rynku?” nie wystarczy sformułowanie krótkiej definicji, ponieważ jest to bardzo rozległy temat. Z pewnością można stwierdzić, iż jest to niezwykle pomocne działanie, m.in. dla nowo powstających firm, którym zależy na dobrym starcie, a także dla tych chcących usprawnić już obecne procesy. Wynika to z faktu, iż analizy rynku pomagają w zebraniu bardzo cennych informacji, które mogą ułatwić zdobycie przewagi konkurencyjnej, co potwierdzają wyniki rynkowe naszych byłych klientów. Przedsiębiorstwa, chcące działać na istniejących już rynkach, lub rozeznać się w tych zdatnych do ekspansji potrzebują informacji i danych, które uzyskiwane są właśnie poprzez badania rynku. Wszystkie nowo pozyskane dane to jeden krok przed konkurencją.

Kacper Nalberczyński, Michał Pożoga

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *