• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Badanie rynku w projektach unijnych


Badanie rynku w projektach unijnych

Coraz więcej firm zauważa przewagi, jakie daje im badanie rynku: określenie trendów panujących w sektorze, charakteru popytu, preferencji konsumentów czy działań konkurencji. Wykorzystuje się je przy ekspansji na nowe rynki, dywersyfikowaniu działalności przedsiębiorstwa, ale też przy ubieganiu się o fundusze unijne. Od poprawności wypełnienia części wniosku dotyczącej sytuacji rynkowej może zależeć przyznanie dofinansowania.

Jak powinno wyglądać badanie rynku w projektach unijnych?

Każdy projekt unijny wymaga indywidualnego podejścia, dlatego niektóre z nich wcale nie wymagają badania rynku. Natomiast te, wśród których jest to konieczne, sprawiają duże kłopoty wnioskodawcom. Przyjrzyjmy się zatem co musi zawierać badanie rynku w poszczególnych wnioskach o fundusze unijne.

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.1.1 skierowane jest wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, a fundusze unijne można otrzymać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Badanie rynku polega na określeniu we wniosku zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu oraz na charakterystyce rynku docelowego. Pierwsza część wskazuje, która potrzeba lub niedobór zostaną zaspokojone i w jaki sposób zostanie to osiągnięte. Charakterystyka rynku docelowego jest zadaniem trudniejszym. Wymaga bowiem wskazania dokładnych danych na temat grup odbiorców rezultatu projektu, oszacowania wielkości i charakteru popytu oraz jego ewentualnych zmian wraz z ich tempem.

Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.2 „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych” oraz Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna w MŚP”

Choć oba wymienione działania są od siebie bardzo różne, to wymagają podobnego badania rynku. W skład punktu „miejsce na rynku” wchodzi charakterystyka grup klientów, a także otoczenia konkurencyjnego. Pierwsza część powinna zawierać preferencje oraz oczekiwania nabywców. O ile to możliwe, powinny się tam znaleźć również dane, na ile ich potrzeby są spełniane przez wnioskodawcę. Druga natomiast koncentruje się głównie na konkurencji i jej ofercie. Należy w niej wskazać faktycznie posiadane przewagi konkurencyjne bądź pokazać, że zrealizowanie projektu z funduszy europejskich nam to zapewni.

Kluczowe jest zatem wykorzystanie odpowiednich narzędzi, aby poprawnie wypełnić wniosek.

Wykorzystywane narzędzia

Głównym narzędziem wykorzystywanym przy badaniach rynku we wnioskach o fundusze unijne jest desk research. Polega ono na analizie wszelkich materiałów wtórnych – mogą to być materiały od klienta, ogólnodostępne bazy z danymi statystycznymi czy też opracowania branżowe. Konieczne do przeprowadzenia może się również okazać badanie pierwotne wykonywane za pomocą wywiadów takimi technikami jak CATI, CAWI, PAPI, IDI czy ITI. Dzięki nim można określić czy i w jakim stopniu potrzeby klientów są spełniane.

Wiele podmiotów, zlecając badanie rynku firmie w tym wyspecjalizowanej, decyduje się jednocześnie na pełniejsze badanie rynku wykraczające znacznie poza wymogi wniosków o fundusze unijne. Robią to, aby jeszcze lepiej poznać rynek, na którym funkcjonują bądź będą w przyszłości funkcjonować. Dzięki temu mogą dostosować swoje działania i ofertę tak, aby maksymalnie wykorzystać nadarzające się możliwości.

 

Dotacja z funduszy europejskich może stanowić ogromny bodziec do gwałtownego rozwoju firmy. Podstawą jest jednak dobrze wypełniony wniosek spełniający wszystkie warunki formalne i merytoryczne. Warto pamiętać, że podobnie jak w innych aspektach biznesu, w badaniach rynku występuje zasada Pareto – to 20% informacji jest najbardziej istotnych i to właśnie one często decydują, czy podmiot otrzyma dofinansowanie. Dlatego ważne jest, aby badaniem rynku zajął się odpowiedni podmiot, mający doświadczenie w tej dziedzinie.

 

Łukasz Trojan

Komentarze (1)

Magda

2017-05-26 16:02:39

Bardzo ciekawe i przydatne uwagi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx