• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Dotacje unijne, jako możliwości rozwoju skierowane do MŚP


Dotacje unijne, jako możliwości rozwoju skierowane do MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stają obecnie przed wyzwaniami związanymi z ekspansją i dalszym rozwojem, nie tylko na rodzimych, ale także na zagranicznych rynkach. Przygotowanie oferty pod specyficzną grupę docelową, odświeżenie gamy produktów czy rozpoczęcie biznesu poza krajem wymagają pełnej koncentracji, czasu, ale również zainwestowania dużych środków pieniężnych. Jak jednak firma, która prowadzi działalność w Polsce może zgromadzić odpowiednie pieniądze w na tyle krótkim czasie, by móc rywalizować z większymi, często bardziej doświadczonymi konkurentami? Dotacje unijne mogą być odpowiedzią na to wyzwanie.

Perspektywa Unijna 2014-2020

Unia Europejska ustanawia Wieloletnie Ramy Finansowe na okres od 5 do 7 lat (nie należy ich jednak nazywać budżetem, ponieważ dopiero na podstawie WRF jest on opracowywany). Propozycję perspektywy finansowej przedstawia na początku Komisja Europejska, którą zmodyfikować może Rada UE. Ostateczną zgodę wydaje Parlament Europejski. Dzięki temu działaniu odpowiednie organy Unii są w stanie ustalić wielkość wydatków na dany cel.

Najważniejszymi elementami obecnej polityki spójności przygotowanej na lata 2014-2020 są m.in. uproszczenie procedur czy współpraca transgraniczna. Polska, jako największy beneficjent dotacji unijnych, otrzymała łącznie środki w kwocie 82,5 mld EUR, z których ponad 93% przeznaczonych jest na działania operacyjne.

Ponadto, ustalono 4 priorytetowe cele ustanowienia perspektywy. Jednym z nich jest zwiększenie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa?

Małe i średnie firmy to podstawa europejskiej gospodarki, zapewniająca ponad 60% miejsc pracy (biorąc pod uwagę sektor prywatny). Aby przyspieszyć wzrost gospodarczy w Europie, konieczne jest inwestowanie w MŚP w celu ulepszenia ich działań: strategicznych, biznesowych czy marketingowych. Tylko takie zabiegi pozwolą im na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad firmami spoza Unii Europejskiej.

W Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw posiada 19% udziału w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Z dotacji unijnych skorzystać mogą też mikroprzedsiębiorstwa (31% PKB).

Na co można pozyskać dotacje unijne?

Przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje unijne mogą przeznaczyć je na:

  • projekty badawcze i wdrażanie innowacji – pozyskane fundusze można zainwestować
    w prowadzenie badań nad innowacyjnym produktem lub na ulepszenie już istniejącego,
    a także nad nowymi działaniami, na przykład marketingowymi. Ponadto za środki z dofinansowania możliwe jest zakupienie odpowiedniej infrastruktury i wdrożenie w życie wyników prowadzonych prac,
  • informatyzację – celem przyznawania grantu jest rozwój elektronicznych systemów i rozwiązań w firmie, takich jak sklep internetowy,
  • rozwój działalności – fundusze dostępne głównie w formie pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do polepszenia sytuacji i pozycji firmy. Główną zaletą dla przedsiębiorców są korzystniejsze warunki spłaty niż przy pożyczce w bankach komercyjnych,
  • wejście na zagraniczne rynki – dofinansowanie umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom ekspansję i rozpoczęcie działalności zagranicą. Dzięki środkom finansowym firmy realizują strategię wejścia na rynek, poszukują partnerów biznesowych oraz biorą udział w wydarzeniach branżowych,
  • ekologiczne rozwiązania – dofinansowania przeznaczane są na wdrażanie energooszczędnych rozwiązań w firmie oraz modernizację obecnych instalacji,
  • szkolenia kadrowe – dotacje (refundacja, zaliczka lub bon) mają służyć podnoszeniu kwalifikacji pracowników, m.in. dzięki szkoleniom, kursom czy usługom doradczym.

Dotacje unijne – jak je zdobyć?

Na początku najważniejsze jest, aby sprecyzować dokładny cel, na który przedsiębiorstwo chce otrzymać dotacje unijne. Dzięki temu łatwiej będzie określić obszar tematyczny i najbardziej pasujące dofinansowanie z dostępnych obecnie. Warto również już na starcie określić ramy czasowe, podczas których działania będą realizowane.

Następnie należy podjąć decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniego programu operacyjnego. Może być on zarówno krajowy, jak i regionalny. Opis możliwości pozyskania dotacji można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich.

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest wzięcie udziału w konkursie rozpisywanym przez podmioty takie jak agencje, urzędy czy fundacji. Terminy składania wniosków są kwestią indywidualną, zależną od organizatora.

Wzór odpowiedniego dokumentu potrzebnego do ubiegania się o grant dostępny jest na stronie internetowego właściwego programu operacyjnego. Zazwyczaj konieczne jest przygotowanie wersji elektronicznej wniosku.

Po ogłoszeniu wyników konkursu należy rozpocząć realizację działań, od zakupu koniecznej infrastruktury, po rozpoczęcie poszukiwań podmioty realizującego wymaganą usługę, np. doradczą.

Wiktoria Klein

Komentarze (1)

proptrader

2019-11-15 21:51:50

Czy są już gdzies dostępne perspektywy unijne na dofinansowania po roku 2020? Mamy 2019, więc większość środków już jest zagospodarowana, a przyznaję że nie udało mi się jeszcze zapoznać z aktualnościami w tej kwestii na kolejne lata. Może kolejny artykuł w tym temacie? Oczywiscie jeśli już coś więcej wiadomo. Pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *