Case study

Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

W okresie październik-luty 2021 i 2022 roku zrealizowaliśmy projekt dla zagranicznej firmy meblarskiej.

Darmowa konsultacja Kontakt
Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

Działania

Klient zgłosił się z prośbą o znalezienie relacji pomiędzy wydatkami na swoje cele a wysokością ponoszonych przez firmę kosztów. Celem było ustalenie, co jest powodem rosnących kosztów i odpowiedź na pytania, jakie koszty rosną jednocześnie oraz które są ze sobą skorelowane. W celu jak najlepszego efektu przeprowadziliśmy pogłębiony wywiad oraz wiele dyskusji z klientem na temat projektu. Przełożyliśmy wymagania i oczekiwania klienta na język matematyczny, a następnie na język wymagań systemowych.

Rezultaty

Wywiady z klientem oraz dyskusje na temat projektu pomogły mu zrozumieć problem firmy i wykreować nowy cel, jakim było stworzenie systemu, który na podstawie podstawowych parametrów o pracownikach oraz danych historycznych za prognozowałby koszty pracownicze w przyszłości. Budowa modelu odbywała się na podstawie danych z 5 różnych krajów, gdzie klient miał swoje oddziały. Model został przedstawiony w programie Excel. Najważniejszym założeniem przy tworzeniu modelu było nieprzekroczenie błędu prognozy na poziomie 5%, co udało się zrealizować. Końcowym efektem były prace z developerem, który na podstawie modelu w programie Excel wdrożył system do wewnętrznego programu firmy.

Zobacz inne case studies

Komercjalizacja innowacji dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Zobacz więcej

Analiza rynku dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zobacz więcej

Project support dla Ambasady Królestwa Danii

Zobacz więcej