Case study

Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

W okresie październik-luty 2021 i 2022 roku zrealizowaliśmy projekt dla zagranicznej firmy meblarskiej.

Darmowa konsultacja Kontakt
Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

Działania

Klient zgłosił się z prośbą o znalezienie relacji pomiędzy wydatkami na swoje cele a wysokością ponoszonych przez firmę kosztów. Celem było ustalenie, co jest powodem rosnących kosztów i odpowiedź na pytania, jakie koszty rosną jednocześnie oraz które są ze sobą skorelowane. W celu jak najlepszego efektu przeprowadziliśmy pogłębiony wywiad oraz wiele dyskusji z klientem na temat projektu. Przełożyliśmy wymagania i oczekiwania klienta na język matematyczny, a następnie na język wymagań systemowych.

Rezultaty

Wywiady z klientem oraz dyskusje na temat projektu pomogły mu zrozumieć problem firmy i wykreować nowy cel, jakim było stworzenie systemu, który na podstawie podstawowych parametrów o pracownikach oraz danych historycznych za prognozowałby koszty pracownicze w przyszłości. Budowa modelu odbywała się na podstawie danych z 5 różnych krajów, gdzie klient miał swoje oddziały. Model został przedstawiony w programie Excel. Najważniejszym założeniem przy tworzeniu modelu było nieprzekroczenie błędu prognozy na poziomie 5%, co udało się zrealizować. Końcowym efektem były prace z developerem, który na podstawie modelu w programie Excel wdrożył system do wewnętrznego programu firmy.

Zobacz inne case studies

Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM

Zobacz więcej

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php