Case study

Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

Na zlecenie MEDtube Sp. z o.o. przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu studium wykonalności platformy telementoringowej dla lekarzy, która pozwala na wymianę wiedzy dotyczącej medycyny pomiędzy specjalistami z całego świata.

Darmowa konsultacja Kontakt
Ekspansja zagraniczna

Działania

Działania były przeprowadzane w języku angielskim w ramach grantu Seal of Excellence, przyznawanego dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Raport obejmował analizę rynku, analizę konkurencji, analizę interesariuszy, analizę techniczną, analizę prawną, model A. Osterwaldera, prognozę finansową oraz biznesplan strategiczny.

Rezultaty

Główną częścią prac było opracowanie biznesplanu, który wyznaczał strategię działań dla firmy MEDtube Sp. z o.o. na najbliższe 5 lat. Dostarczony materiał spełnił oczekiwania usługobiorcy pod względem jakości przekazanych informacji oraz wskazówek. Projekt zakończył się wystawieniem nam referencji przez firmę MEDtube Sp z o.o.

Zobacz inne case studies

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM

Zobacz więcej

Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Zobacz więcej