Case study

Partners Matching dla JAWAR Kominy

Usługa Partners Matching na rynku niemieckim dla Jawar Sp. z o.o.

Darmowa konsultacja Kontakt
Partners Matching dla JAWAR Kominy

Opis

W okresie luty-marzec 2021 zespół ConQuest Consulting przygotował na zlecenie firmy Jawar usługę Partners Matching na rynku niemieckim.

Działania

Projekt obejmował kontakt telefoniczny oraz mailowy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w celu pozyskania partnerów biznesowych. Pierwszym etapem projektu było zbudowanie bazy potencjalnych kontaktów zlokalizowanych w wyszczególnionych landach na podstawie opracowane grupy docelowej oferowanego rozwiązania. Następnie zespół ConQuest Consulting rozpoczął kontaktowanie się z podmiotami telefonicznie oraz mailowo w celu nawiązania współpracy. Na koniec projektu lista zainteresowanych firm do złożenia zamówienia została przekazana firmie Jawar.

Rezultaty

Wynikiem podjętych działań było przygotowanie kompleksowej bazy potencjalnych partnerów biznesowych, która pozwoliła przedsiębiorstwu Jawar Sp. z o.o. na rozpoczęcie ekspansji na rynek niemiecki oraz uzyskanie perspektywy na przyszły rozwój działalności.

Zobacz inne case studies

Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Zobacz więcej

Strategia wejścia na rynek dla firmy Naturo

Zobacz więcej

Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php