Polska jako centrum koordynowania działań na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej!

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE największy napływ kapitału zagranicznego w 2011 r. zanotowała Polska (11,6 mld EUR). Wynik ten stanowił 1/3 wartości wszystkich zagranicznych inwestycji w omawianych państwach. O tym, za co inwestorzy doceniają Polskę oraz jak wypada ona na tle innych państw regionu można dowiedzieć się z raportu „Reach the Central and Eastern Europe” opracowanego przez ConQuest Consulting.

Zawód Mystery Shopper

Klient w salonie samochodowym, kobieta chcąca zwrócić sukienkę w sklepie czy gość w hotelu – każdy z nich może być podstawionym przez agencję tajemniczym klientem. Taka metoda badania poziomu obsługi klienta w Polsce nie jest jeszcze popularna, jednak w krajach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej, już dawno została uznana za jedno z najlepszych badań marketingowych. Na podstawie informacji uzyskanych tą metodą przedsiębiorcy mogą ograniczyć ryzyko działalności oraz w bardzo prosty sposób poprawić obsługę klienta.