16.01.2021

Co Przedsiębiorca Musi Zrobić Przed Końcem Roku?

Koniec roku jest niezwykle wymagającym okresem dla wszystkich rodziców, uczniów, pracowników oraz oczywiście … przedsiębiorców. Często nawet najbardziej doświadczeni właściciele firm raz do roku mają zamieszanie wśród obowiązków związanych z prowadzeniem biznesu. Jest to jednak niepotrzebny stres, ponieważ przy dobrym rozplanowaniu oraz odpowiednim przygotowaniu, obowiązki te stają się jedynie formalnością, która nie jest wyzwaniem dla przedsiębiorcy. O czym więc przedsiębiorca powinien pamiętać pod koniec każdego roku kalendarzowego?

Rozliczenia podatkowe zmorą przedsiębiorców?

Koniec roku jest czasem obowiązkowego rozliczenia się przedsiębiorcy ze Skarbem Państwa z uzyskanych dochodów. Istnieje wiele rodzajów rozliczenia PIT, a to, z jakiego przedsiębiorca powinien skorzystać, zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz od tego, jakie opodatkowanie zostało wybrane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z urzędnikiem, doradcą podatkowym lub z doświadczonym księgowym. W Polskim systemie podatkowym podstawowymi typami PIT-u są: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, oraz PIT-39. Podczas rozliczenia pomocne może się również okazać skorzystanie z poradnika oferowanego przez e-pity.pl, który krok po kroku tłumaczy etapy rozliczania PIT-u. Na podanej stronie można również sprawdzić terminy rozliczania poszczególnych rodzajów PIT.

Koniec roku dobrym okresem na zmianę rodzaju opodatkowania?

Pozostając przy temacie opodatkowania, przedsiębiorca powinien zastanowić się, czy obecna forma jest dla niego tą najkorzystniejszą. Końcówka roku jest najlepszym okresem, na tego typu rozważania, ponieważ podsumowanie roku, analiza finansowa oraz analiza kosztów i przychodów dostarcza niezbędnych informacji do oceny, czy aby na pewno obecna forma opodatkowania jest dla biznesu odpowiednia. Potencjalnej zmiany można dokonać w każdym roku kalendarzowym poprzez dostarczenie podania do Naczelnika Urzędu Skarbowego przed dniem 20 stycznia.

Końcówka stycznia to ostatni dzwonek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

31 Stycznia jest dniem, do którego pracodawca jest zobowiązany przekazać informację o poprzedzającym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wymóg ten ciąży na firmach, jeżeli spełniają one następujące warunki:

  • Podmiot gospodarczy był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składał informację ZUS IWA i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • Podmiot gospodarczy w roku, za który złożona została informacja do ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • Podmiot gospodarczy 31 grudnia roku, za który składał informację ZUS IWA, widniał w rejestrze REGON.

Dane złożone do ZUS IWA mają na celu pomóc ustalić składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Po przekazaniu informacji za ostatnie trzy lata kalendarzowe, przedsiębiorca jest zwolniony z takiego obowiązku, ponieważ to ZUS ustala stopę procentową ubezpieczenia na najbliższy rok kalendarzowy. Więcej informacji na temat wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych można znaleźć w poradniku opublikowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kolejnym obowiązkiem ciążącym na przedsiębiorcy wraz z początkiem roku jest złożenie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Nie wszyscy przedsiębiorcy składają dokumentacje w terminie, ponieważ jest to uzależnione od czynników, takich jak: wielkość firmy, liczba zatrudnionych pracowników, forma lub rodzaj prowadzonej działalności. Obowiązek sprawozdawczy ciążący na podmiotach gospodarki narodowej dotyczy następujących badań:

  • DNU-K – Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
  • DNU-R – Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
  • H-01/k – Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
  • Z-05 – Badanie popytu na pracę

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców dostępne są po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.

Nieznajomość prawa szkodzi!

Końcówka roku kalendarzowego jest okresem, w którym warto zapoznać się również ze wszelkimi zmianami w prawie oraz z nowymi przepisami. Nie daj się zaskoczyć, chociażby nowymi podatkami, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Przykładami takich obowiązkowych opłat, które mogą zaskoczyć przedsiębiorcę, jest podatek handlowy, czy też podatek od plastiku. Pamiętaj, że nieznajomość nowego prawa nie zwalnia cię z przestrzegania go!

Zakupy na koniec roku nie tylko na gwiazdkę

Koniec roku jest również idealnym czasem, aby rozważyć większe zakupy firmowe takie jak: nowy sprzęt czy artykuły biurowe. Wyższe koszty uzyskania przychodu w sposób bezpośredni wpływają na niższy podatek dochodowy, którym zostanie obciążona firma. Pamiętać należy jednak, że nie wszystko Urząd Skarbowy uznaje za koszty prowadzenia działalności. Zakupy te muszą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

To nie musi być trudne!

Koniec roku, chociaż kojarzy się wszystkim, a w głównej mierze przedsiębiorcom z okresem wzmożonej pracy i z natłokiem obowiązków nie musi być trudny. Dobre rozplanowanie oraz ówczesne przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu w przyszłości, dlatego radzimy zacząć wszelkie przygotowania z wyprzedzeniem.

Marek Gorajek

Zobacz inne wpisy

5 czynności mających kolosalny wpływ na start firmy
Gospodarka

5 czynności mających kolosalny wpływ na start firmy

Zobacz więcej
Rynek venture capital w 2023 roku
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak będzie wyglądał rynek Venture Capital w 2023 roku?

Zobacz więcej
Marketing

Badania konsumenckie – oceń swoją efektywność

Zobacz więcej