• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Competitive Intelligence a tradycyjna analiza konkurencji


Competitive Intelligence a tradycyjna analiza konkurencji

Competitive Intelligence (pol. wywiad konkurencyjny) wzbudza duże zainteresowanie wśród managerów i przedsiębiorców w Polsce. Dzieję się tak, ponieważ w świecie nieustannie rozwijających się technik badania konkurencji wszelkie inne strategie mogą stać się źródłem uzyskania kolejnej przewagi nad oponentami biznesowymi. W tym tekście porównam ze sobą stosowane obecnie sposoby analizy działań konkurentów z rewolucyjną metodą – Competitive Intelligence.

 

Czym jest Competitive Intelligence?

Competitive Intelligence jest metodą badawczą polegającą na dostarczeniu informacji dotyczących funkcjonowania obcego przedsiębiorstwa, na podstawie których można budować własne strategie. Niezbędne jest do tego przeanalizowanie wszystkich dostępnych danych o konkurencji takich jak:

 • asortyment produktów
 • grupy klientów,
 • istniejący oraz przyszli konkurenci,
 • aspekty funkcjonowania,
 • oraz inne elementy otoczenia interesującego nas przedsiębiorstwa.

Wszystkie te informacje zebrane razem oraz połączone dostarczają bezcennej pomocy managerom w podejmowaniu strategicznych decyzji.

 

Czym jest analiza konkurencji?

Najprościej mówiąc, analiza konkurencji to obserwowanie obecnych oraz poszukiwanie potencjalnych konkurentów danego przedsiębiorstwa. Podczas badań w szczególności należy skupić się na zestawieniu oferty produktowej naszych rywali z ofertą własnej firmy. Dodatkowo celem analizy jest zdobycie jak największej ilości informacji w trzech kategoriach opisujących opozycyjne nam przedsiębiorstwo:

 • obecnej strategii,
 • przyszłych planów i celów,
 • słabych i mocnych stron.

Wszystkie zdobyte informacje wykorzystane zostaną do zbudowania indywidualnego planu działania oraz oferty firmy. Ostatecznym celem analizy konkurencji jest pomoc w zapewnieniu przedsiębiorstwu przewagi rynkowej nad jego konkurentami.

 

Poziomy analizy konkurencji

Analizę konkurencji możemy przeprowadzić na wielu poziomach, podzielonych w zależności od stopnia podobieństwa między naszym przedsiębiorstwem a innymi firmami. Najlepszą jak dotąd klasyfikację zaprezentował Philip Kotler. Amerykański ekonomista stwierdził, że konkurencję można analizować na czterech poziomach:

 • konkurencja w ramach marki – dotyczy przedsiębiorstw oferujących podobne produkty i usługi skierowane do tej samej grupy klientów w zbliżonej cenie,
 • konkurencja w ramach gałęzi – w tej kategorii zawierają się wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające podobne produkty, nie bierzemy jednak pod uwagę zróżnicowania cen oraz klientów,
 • konkurencja w ramach formy produktu – zawierają się w niej wszystkie przedsiębiorstwa, które oferują dobra przeznaczone temu samemu celowi,
 • konkurencja ogólna – dotyczy przedsiębiorstw, które rywalizują o tę samą cześć wydatków konsumentów.

 

Co daje nam analiza konkurencji?

Pisaliśmy już sporo o tym, czym jest analiza konkurencji. Zastanówmy się teraz, jakie korzyści możemy uzyskać dzięki dobrze przeprowadzonym badaniom. Najważniejszymi benefitami, jakie dostarcza, są:

 • ułatwiony proces planowania własnych działań oraz badań – gdy zidentyfikujemy inne przedsiębiorstwo, które oferuje innowacyjny produkt lub usługę i osiąga dzięki temu duże sukcesy, możemy obserwować jego działania, ucząc się na jego sukcesach oraz próbując ulepszyć oferowane przez nie produkt,
 • nieoceniona pomoc młodym firmom lub tym, które są dopiero w fazie planowania -początkujący przedsiębiorcy mogą uzyskać jasną wiedzę na temat rynku, jego perspektyw oraz potencjalnych kierunków rozwoju,
 • możliwość szybkiego dostrzeżenia nisz rynkowych – analiza konkurencji jest doskonałym narzędziem dla firm, które nie boja się wychodzić naprzeciw potrzebom konsumentów, w przypadku gdy nie ma pewności, jak duży oraz zyskowny jest niewykorzystany segment rynku.

 

Jakie są korzyści z Competitive Intelligence?

Odpowiedzieliśmy już sobie na kilka ważnych pytań w tym tekście, jednak zdecydowanie najłatwiej będzie znaleźć rozwiązanie na problem postawiony w tytule tego akapitu. Competitive Intelligence daje nam bowiem możliwość dotarcia do najgłębiej skrywanych tajemnic firmy. Korzystając z metody wywiadu konkurencyjnego możemy poznać tajemnice funkcjonowania obcego przedsiębiorstwa na niespotykanym dotąd poziomie. Dzięki Competitive Intelligence wiemy bowiem niekiedy więcej o konkurencyjnej firmie niż jej własni pracownicy.Wywiad konkurencyjny może dostarczyć nam odpowiedzi na temat:

 • wyników działalności konkurentów, liczby ich klientów i transakcji,
 • działalności eksportowej rywali – wszystkich ich dostawców, odbiorców i produktów,
 • liczby, daty a nawet wartości dokonywanych przez konkurencję transakcji w ciągu ostatnich kilku lat.

 

Przewaga Competitive Intelligencenad typowymi formami analizy konkurencji

Podsumowując, wyrażenie Competitive Intelligence jest często mylnie używane, jako zamiennik terminu Competitior Analysis (pol. analiza konkurencji). W rzeczywistości różnica jest jednak znacząca. Analiza konkurencji jest głównie używana przez firmę w celu oceny słabych i silnych stron innych przedsiębiorstw. Wywiad konkurencyjny służy natomiast do zrozumienia, jak funkcjonuje opozycyjne przedsiębiorstwo na tle całej branży. Competitive Intelligence idzie więc o krok dalej w analizie rywali rynkowych. Dzięki poszukiwaniu informacji na temat całego rynku oraz znacznie szerszemu spojrzeniu, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania. Z tego powodu możemy być pewni, że metoda ta wyprze w przyszłości tradycyjne sposoby analizy konkurencji.

 

Łukasz Partyka

Komentarze (1)

Dawid

2017-05-26 16:05:10

Zgadzam się z autorem, że CI jest znaczącym krokiem naprzód w porównaniu do zwykłej analizy konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *