CATI i CAWI jako narzędzie służące do analizy popytu – nowy wpis na blogu

Pierwszym krokiem przy wprowadzaniu nowego produktu lub usługi powinna być szczegółowa analiza popytu. W tym celu najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia czasu oraz zaangażowania nakładów finansowych są badania ilościowe. Pozwalają na przeprowadzenie analizy na dużej próbie w stosunkowo krótkim czasie. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie zalety niesie ze sobą wykorzystanie tych technik badawczych, zapraszamy do zapoznania…