Angebot

Quantitative und qualitative Forschung

Dzięki badaniom jakościowym i ilościowym możesz mieć wgląd w to, co naprawdę sądzą twoi partnerzy bądź potencjalni klienci. Zacznij podejmować decyzje biznesowe na podstawie faktów, a nie domysłów!

Kostenlose Beratung Kontakt

Ankiety online (CAWI)

Wywiady telefoniczne (CATI)

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI)

Pogłębione wywiady telefoniczne (TDI)

Czym są badania ilościowe i jakościowe?

Badania ilościowe w analizach rynku polegają na zbieraniu danych w formie liczbowej z dużej próby, a następnie ich analizie w celu uzyskania wglądu w zachowania i preferencje konsumentów. Przykłady obejmują ankiety, kwestionariusze, grupy fokusowe i badania obserwacyjne.

Badania jakościowe koncentrują się z kolei na zrozumieniu ludzkich uczuć, przekonań, postaw i zachowań, polegają na zbieraniu i analizowaniu danych nienumerycznych,  agregowaniu przeciwności i różnorodności zgłaszanych przez respondentów. Przykładami badań jakościowych są wywiady, obserwacje i pytania otwarte. Ten rodzaj badań pozwala na bardziej szczegółowy wgląd w to, jak klienci myślą oraz co czują w odniesieniu do danego zagadnienia, produktu lub usługi.

Wykorzystywane techniki badawcze

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych na dużych i specyficznych próbach badawczych. Do ich realizacji wykorzystujemy:

 • Ankiety online CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing)

To rodzaj badania marketingowego, który polega na przeprowadzaniu ankiet oraz wywiadów na platformie internetowej. Badanie CAWI zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki, ponieważ odpowiedzi na pytania są automatycznie przetwarzane i wizualizowane w postaci wyników badania.

 • Wywiady telefoniczne CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing)

To metoda zbierania danych za pośrednictwem telefonu. Badanie CATI umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu respondent może odpowiadać na pytania w trakcie rozmowy. Oprogramowanie umożliwia również automatyczne wypełnianie pytań w trakcie rozmowy, co znacznie skraca czas trwania wywiadu.

 • Pogłębione wywiady indywidualne IDI (In-Depth Interview)

Polegają na przeprowadzaniu wywiadów indywidualnych z grupą docelową, w celu poznania jej opinii, postaw i preferencji względem produktu lub usługi. Wywiady są prowadzone w formie otwartej, dającej możliwość swobodnej wypowiedzi. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat postrzegania konkretnego produktu przez konsumentów, jak również wyraźnego określenia ich potrzeb i oczekiwań.

 • Pogłębione wywiady indywidualne TDI (Telephone In-Depth Interview)

To metoda badań ankietowych, która polega na przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego z określoną grupą respondentów. Badanie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach, w których istnieje potrzeba pozyskania szczegółowych informacji od osób, które są trudno dostępne lub odległe od miejsca badania. Podczas badania respondentowi zadawany jest szereg pytań, które mają pozwolić poznać jego opinie, postawy, czy stosunek do określonego zagadnienia.

W czym pomogą Ci badania ilościowe i jakościowe?

Wykonując badania ilościowe i jakościowe jesteśmy w stanie dostarczyć Ci dane i informacje, które są trudne do pozyskania tradycyjnymi metodami. Dzięki nim będziesz w stanie poznać opinie, postawy czy preferencje wybranej grupy odbiorców, a także określić ich potrzeby i oczekiwania, a przede wszystkim uniknąć kosztów związanych z niedostosowanymi działaniami do potrzeb rynku.

W czym wobec tego m.in. pomogą Ci badania ilościowe i jakościowe?

 • Poznanie konkretnych potrzeb grupy docelowej
 • Poznanie wymagań swoich klientów
 • Wyznaczenie kierunku dalszego rozwoju produktu
 • Poznanie trendów konsumenckich
 • Poznanie opinii danej próby badawczej na wybrany temat

Marktstudie, die in Synergie mit Wettbewerbsanalyse oraz oparte o badania jakościowe lub ilościowe jest silnym źródłem danych i informacji, na podstawie których będziesz mógł podejmować przemyślane decyzje oraz skutecznie wdrażać swoje pomysły.

Dlaczego warto wybrać badania ilościowe i jakościowe ConQuest Consulting?

Od 1998 roku analizy i badania rynku ConQuest Consulting wspierają podmioty w Polsce oraz za granicą umożliwiając im skuteczną realizację celów strategicznych oraz podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o realne dane, co potwierdzają liczne rekomendacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przebiegała współpraca z innymi firmami, sprawdź wybrane case studies: Quantitative und qualitative Studie für AGH und Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Specjalizujemy się w analizach oraz badaniach ilościowych i jakościowych rynku, zarówno na konsumentach B2C, jak i B2B. Dzięki przeprowadzonemu badaniu poznasz kluczowe trendy występujące na rynku oraz otrzymasz dane i informacje, które nie są możliwe do pozyskania tradycyjnymi metodami. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie pozyskać informacje nawet od najbardziej niszowych respondentów.

Vereinbaren Sie einen Termin kostenlose Beratung i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc Ci w podejmowaniu kolejnych decyzji strategicznych!

Nach dem Absenden des Formulars werden Sie kontaktiert von
einer unserer Spezialisten mit Ihnen, um herauszufinden, wie wir
Ihrem Unternehmen helfen.
  Ich akzeptiere Vorschriften


  Senden Sie

  Ergebnisse

  Poznanie konkretnych potrzeb grupy docelowej

  Poznanie wymagań swoich klientów

  Wyznaczenie kierunku dalszego rozwoju produktu

  Poznanie trendów konsumenckich

  Aktivitäten

  Stworzenie scenariusza lub formularzu

  Zebranie wyników

  Opracowanie ankiet

  Przedstawienie wniosków i rekomendacji

  Siehe unsere Fallstudie

  Czyli historie współpracy naszych klientów z badań ilościowych i jakościowych

  Kontakt

  Kontakt

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

  Kontakt