Blog

Czy warto być przedsiębiorcą? Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Działające w Polsce przedsiębiorstwa generują blisko trzy czwarte polskiego PKB. Mikroprzedsiębiorstwa wytwarzają aż 30,2% PKB Polski, można zatem stwierdzić, że polska gospodarka opiera się na słabo rozwiniętych, jednoosobowych działalnościach. Jednak liczba MŚP rośnie, a wraz z nią ich przychody i liczba zatrudnionych w nich pracowników. Z tego powodu coraz więcej firm poszukuje różnego rodzaju dofinansowań na rozwój swojej działalności, między innymi w celu ekspansji na rynki zagraniczne.

Przeczytaj artykuł