Fallstudie

Design-Outsourcing für ein Möbelunternehmen

W okresie październik-luty 2021 i 2022 roku zrealizowaliśmy projekt dla zagranicznej firmy meblarskiej.

Kostenlose Beratung Kontakt
Design-Outsourcing für ein Möbelunternehmen

Aktivitäten

Klient zgłosił się z prośbą o znalezienie relacji pomiędzy wydatkami na swoje cele a wysokością ponoszonych przez firmę kosztów. Celem było ustalenie, co jest powodem rosnących kosztów i odpowiedź na pytania, jakie koszty rosną jednocześnie oraz które są ze sobą skorelowane. W celu jak najlepszego efektu przeprowadziliśmy pogłębiony wywiad oraz wiele dyskusji z klientem na temat projektu. Przełożyliśmy wymagania i oczekiwania klienta na język matematyczny, a następnie na język wymagań systemowych.

Ergebnisse

Wywiady z klientem oraz dyskusje na temat projektu pomogły mu zrozumieć problem firmy i wykreować nowy cel, jakim było stworzenie systemu, który na podstawie podstawowych parametrów o pracownikach oraz danych historycznych za prognozowałby koszty pracownicze w przyszłości. Budowa modelu odbywała się na podstawie danych z 5 różnych krajów, gdzie klient miał swoje oddziały. Model został przedstawiony w programie Excel. Najważniejszym założeniem przy tworzeniu modelu było nieprzekroczenie błędu prognozy na poziomie 5%, co udało się zrealizować. Końcowym efektem były prace z developerem, który na podstawie modelu w programie Excel wdrożył system do wewnętrznego programu firmy.

Siehe andere Fallstudien

Marktanalyse für den Fachbereich Physik der Technischen Universität Warschau

Mehr sehen

Pitchdeck für das Unternehmen Rent.club

Mehr sehen

Kommerzialisierung von Innovationen für das Institut für Physikalische Chemie der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Mehr sehen