Fallstudie

Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

Zespół ConQuest Consulting w trakcie 4 miesięcznej współpracy przygotował dotyczący raport usług w chmurze, które są używane przez przedsiębiorców w Polsce. Klientem była firma Sharp, która jest jednym z najważniejszych producentów elektroniki i technologii na Świecie.

Kostenlose Beratung Kontakt
Badanie ankietowe

Aktivitäten

Na potrzeby raportu przygotowaliśmy dokładne opracowanie danych wtórnych dotyczące trendów, barier wejścia i szans rynkowych, które pochodziły z baz biznesowych. Najważniejszą częścią pracy było przeprowadzone przez nas badanie CAWI (ankieta internetowa) przeprowadzone na grupie 200 polskich przedsiębiorców, którzy zostali wytypowani zgodnie z wymaganiami klienta. W ramach badania zbadaliśmy powody niekorzystania z usług chmurowych przez firmy – szczególnie średnie i małe przedsiębiorstwa, oraz czynniki zachęcające do zmiany podejścia do tego tematu. Dodatkowo zbadano elastyczność cenową, czyli sposoby w jaki klienci reagują na wzrosty opłat za usługi w tym sektorze.

Ergebnisse

Przeprowadzona analiza rynku przełożyła się na wysoką efektywność implementacji usługi, tym samym pozwalając zaoszczędzić czas i optymalne zarządzać środkami Klienta. Wnioski płynące z badania pomogły firmie Sharp wdrożyć nową usługę na polski rynek i dopasować jej cenę do warunków panujących na rynku.

Chcesz uzyskać przewagę rynkową w twoich sektorze rynkowym?
Kluczem do tego jest regularne monitorowanie trendów rynkowych i dynamicznie zmieniających się potrzeb twoich Klientów. Jeżeli chcesz poznać lepiej swoich Klientów i być krok przed konkurencją, Kontaktieren Sie uns!

Siehe andere Fallstudien

Quantitative und qualitative Studie für AGH

Mehr sehen

Akquisition von Geschäftspartnern für Bielenda

Mehr sehen

Analyse des Verlagsmarktes für Nowa Era

Mehr sehen