Fallstudie

Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych zlecił naszemu zespołowi badanie białoruskiego rynku bankowania krwi pępowinowej. Finalny zakres raportu to analiza sześciu obszarów najbliższego otoczenie firmy oraz badanie jakościowe przeprowadzone na przedstawicielach publicznych instytucji na Białorusi.

Kostenlose Beratung Kontakt
Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Aktivitäten

Dzięki naszej szerokiej sieci partnerskiej udało nam się przeprowadzić wywiady eksperckie z przedstawicielami instytucji publicznych na Białorusi. Możliwość rozmowy i zadania pytań osobą, które obecnie pracują na badanym rynku, pozwoliła na poznanie rynkowych insightów, trendów czy kluczowych informacji.

Rezulaty

Pozyskane przez nas informacje podczas licznych rozmów z rynkowymi ekspertami umożliwiło szeroki pogląd na rynek bankowania krwi pępowinowej na Białorusi. Selekcja najistotniejszych i najczęściej powtarzających się elementów w wypowiedziach badanych, przyczyniła się do poznania najważniejszych rynkowych informacji.

Siehe andere Fallstudien

Werbebericht über den Markt für Lebensmittellieferungen

Mehr sehen

Untersuchung der Markenbekanntheit für Donaldson Polska

Mehr sehen

Marktanalyse für Decathlon

Mehr sehen