Fallstudie

Werbebericht über den Markt für Lebensmittellieferungen

W 2020 roku przeprowadziliśmy obszerne badanie rynku dostaw jedzenia w Polsce.

Kostenlose Beratung Kontakt
Werbebericht über den Markt für Lebensmittellieferungen

Aktivitäten

Raport obejmował analizę całego rynku kurierskiego w Polsce. Projekt zawierał również badanie opinii konsumenckiej przeprowadzonej na kilkuset respondentach. Przeprowadzone zostały badania ilościowe ankiet, skupiających się na przyzwyczajeniach i preferencjach konsumentów. Zakres prac obejmował również analizę podmiotów działających na tym rynku oraz podejmowanych przez nie działań marketingowych. W ramach zwieńczenia raportu zaprezentowane zostały rekomendacje mające na celu zmaksymalizowanie potencjału innowacyjnych usług firmy Decathlon na odniesienie sukcesu w polskich warunkach.

Ergebnisse

Raport, przygotowany profesjonalnie pod względem merytorycznym oraz graficznym, dostarczył wartościowych informacji, na temat rynku kurierskiego, działających na nim podmiotów oraz opinii konsumenckich. Wyniki przeprowadzonych działań zostały przedstawione w formie raportu promocyjnego, który można zobaczyć na naszej głównej stronie.

Siehe andere Fallstudien

Analyse des Verlagsmarktes für Nowa Era

Mehr sehen

Umfrage zur Fahrgastzufriedenheit bei Mazovia Rail

Mehr sehen

Project support dla BauApp Polska

Mehr sehen