Fallstudie

Markteintrittsstrategie für Tergon

Erfahren Sie, wie wir einem Geotechnikunternehmen geholfen haben, neue Märkte zu erschließen!

Kostenlose Beratung Kontakt

Usługa doradcza dla Tergon

Zespół ConQuest Consulting zrealizował projekt doradczy dla firmy Tergon Sp. z o.o. sp. k. Przedsiębiorstwo od początku swojej działalności zajmuje się realizacją prac geotechnicznych na terenie całej Polski oraz Europy.

Nasz klient postanowił rozszerzyć swoją obecność na nowe rynki – austriacki, niemiecki oraz czeski, aby zwiększyć dywersyfikację i efektywnie rozwijać swoją działalność. Dzięki naszym usługom doradczym Tergon jest w stanie efektywnie podejmować przemyślane decyzje biznesowe w trakcie procesu internacjonalizacji!

Welche Aktivitäten waren in dem Projekt enthalten?

Na początku wykonaliśmy kompleksową Marktanalyse, która zawierała m.in. wartość i strukturę rynku budowlanego, łańcuch wartości i czynniki sukcesu, wartość i segmentację rynku geotechnicznego und najpopularniejsze trendy i praktyki. Dodatkowo wzbogaciliśmy to o analizę czynników oddziałujących na rynek, jak np. sytuacja polityczna i ekonomiczna, lokalizacje o największym popycie oraz zdefiniowanie nisz rynkowych. Wykorzystane zostały do tego narzędzia analizy strategicznej, takie jak SWOT oraz 5 sił Portera.

W ramach usługi doradczej dokonaliśmy także analizy głównych konkurentów na rynkach docelowych pod kątem ich profilu, oferty, kanałów sprzedaży, realizowanych projektów, planów inwestycyjnych und mocnych i słabych stron.

Wszystkie wyżej opisane działania pozwoliły nam na opracowanie strategii wejścia na rynek austriacki, niemiecki i czeski, które zostały oparte na metodyce OKR i zawierały w sobie strategię marketingową, eksportową und specjalizacji.

 

Rezultaty doradztwa dla Tergon

Realizując tę usługę, firma otrzymała od nas specjalnie dostosowany, kompleksowy raport, który szczegółowo analizuje kluczowe czynniki wpływające na perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa na wybranych rynkach.

Urszula Klimowska, członkini zarządu tak wypowiedziała się o naszej współpracy:

“Zespół dostarczył nam wartościowe materiały na temat rynków oraz kompleksowo opracował strategie, które pomogą nam rozpocząć ekspansję na rynki docelowe, a także pozwolą nam zaimplementować rekomendowane rozwiązania w naszej aktualnej działalności. Nasza współpraca pozwala nam zarekomendować ConQuest Consulting jako kompetentnego i godnego zaufania partnera strategicznego dla firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne.”

Nasza praca doprowadziła do sformułowania rekomendacji strategicznych opartych na pozyskanych danych rynkowych. Dzięki naszej pomocy firma ma teraz konkretny plan rozwoju i jest świadoma możliwości i zagrożeń związanych z wejściem na nowe rynki.

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie Tergon jest w stanie podejmować trafne decyzje biznesowe i rozwijać swoją działalność!

Wenn auch Ihr Unternehmen Unterstützung im Internationalisierungsprozess benötigt, Wir bitten Sie, das folgende Formular auszufüllenund wir werden Ihnen gerne zeigen, wie wir Ihnen helfen können!

Kontaktieren Sie uns und sehen Sie, wie wir Ihnen helfen können!  Ich akzeptiere Vorschriften*


  Senden Sie

  Siehe andere Fallstudien

  Marktanalyse für Decathlon

  Mehr sehen

  Werbebericht für Forc.ee

  Mehr sehen

  Umfrage für die Warsaw School of Economics

  Mehr sehen