Fallstudie

Quantitative und qualitative Studie für AGH

Im Auftrag des Fachbereichs Elektronik der Stanisław Staszic AGH Universität für Wissenschaft und Technologie in Krakau haben wir eine qualitative und quantitative Studie über die Präferenzen von Diabetikern und ein innovatives Zuckermessgerät für Diabetiker durchgeführt.

Kostenlose Beratung Kontakt

Usługa doradcza dla AGH

Katedra Elektroniki z renomowanej uczelni technicznej, którą jest Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie założona w 1913 roku – potrzebowała naszego wsparcia w przeprowadzeniu badania jakościowego i ilościowego preferencji diabetyków oraz innowacyjnego urządzenia do pomiaru poziomu cukru dla diabetyków. Uzyskanie wyników badań było kluczowe, aby móc podjąć trafne decyzje biznesowe.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu

Projekt składał się z trzech etapów. Podczas pierwszego przygotowano scenariusz kwestionariusza i przeprowadzono badanie ilościowe. Badaniem CAWI objęto 179 respondentów chorujących na cukrzycę typu 1. w celu ustalenia stosowanych przez badanych metod pomiaru glikemii oraz odczuć dotyczących nowego prototypu. W kolejnym etapie zespół projektowy zaprosił 10 osób z grupy docelowej do udziału w indywidualnych wywiadach pogłębionych IDI, podczas których prezentowany był prototyp urządzenia. Rozmowy trwały średnio 1,5 godziny i miały na celu dokładne rozpoznanie prawdziwych i ukrytych odczuć dotyczących przedstawianego urządzenia oraz pomóc w usprawnieniu i dostosowaniu prototypu do preferencji użytkowników. Ostatnią częścią projektu było przeprowadzenie analizy uzyskanych wyników i określenie rekomendacji.

Rezultaty doradztwa dla AGH

Raport końcowy wraz z podsumowaniem nakreślającym dalsze kroki definiujące strategię działania oraz przygotowania wyglądu urządzenia został dostarczony w terminie, a jego rezultaty pozwoliły podjąć Akademii Górniczo-Hutniczej kluczowe decyzje biznesowe. Współpraca przebiegła bez problemów i zakończyła się wystawieniem referencji dla naszego zespołu.

Unser Spezialist wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren!  Ich akzeptiere Vorschriften*


  Senden Sie

  Siehe andere Fallstudien

  Marketingstrategie für Aprosystem Sp. z o.o.

  Mehr sehen

  Übersee-Expansion für einen Anbieter von CRM-Systemen

  Mehr sehen

  Quantitative und qualitative Studie für AGH

  Mehr sehen