• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Działania wspomagające biznes IT


Działania wspomagające biznes IT

Jak zwiększyć wartość firmy? Poprzez zwielokrotnianie zysków. Co zrobić, żeby to osiągnąć? Zredukować koszty. Jak to zrobić? Automatyzując jak najwięcej procesów biznesowych. Taką prostą dedukcją dochodzimy do zagadnienia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, procesu obejmującego coraz to liczniejszą grupę podmiotów. Przenikanie automatyzacją kolejnych obszarów działalności firm jest nieuniknionym skutkiem digitalizacji. Taki zabieg, choć niełatwy, przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej przy niezmienionym stanie czynników produkcji przedsiębiorstwa.

Z pomocą dzisiejszej technologii jedynie 5% profesji może zostać całkowicie zastąpione przez pracę robotów, choć według raportu McKinsley Global Institute, „ponad 60% zawodów posiada co najmniej 30% różnego typu procesów, które mogą zostać zautomatyzowane”. Dlaczego więc nadal niektóre z działań podejmowane w przedsiębiorstwach nie są skomputeryzowane? Jednym z powodów mogą być systemy informatyczne, zbyt skomplikowane dla większości przedsiębiorców. Podstawowa wiedza na ich temat to dzisiaj niezbędny element przy planowaniu przyszłości przedsiębiorstwa. Przeanalizujmy zatem podstawowe rodzaje systemów informatycznych.

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne (Transaction Processing Systems – TPS) są podstawowymi systemami działalności gospodarczej, które wspomagają pracowników na poziomie operacyjnym. Przetwarzają i zapamiętują one codzienne, rutynowe czynności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem zastosowania TPS jest decyzja o przyznaniu kredytu dla klienta banku. Jest ona podejmowana przez pracownika niskiego szczebla, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. Wszystko co trzeba zrobić to sprawdzić, czy klient spełnia kryteria (co stanowi zadanie systemu). Pozostałe przykłady zastosowania TPS to m.in.: wprowadzanie zamówień sprzedaży, systemy rezerwacyjne, płacowe i kadrowe.

Systemy Informowania Kierownictwa

Systemy Informowania Kierownictwa (Management Information Systems – MIS) pomagają kierownikom w organizacji pracy. Dostarczają one menedżerom raportów, a często także dostęp online, odnośnie aktualnej oraz historycznej sytuacji w organizacji. Zazwyczaj MIS są zorientowane wyłącznie na zdarzenia wewnętrzne, a nie zewnętrzne, pochodzące z otoczenia firmy. MIS dostarczają głównie funkcjonalności takich jak: planowanie, kontrola i w niewielkim stopniu wspomaganie podejmowania decyzji na średnim poziomie zarządzania. Przetwarzane przez nie dane pochodzą z systemów transakcyjnych, w konsekwencji MIS podsumowują i dostarczają raportów dotyczących podstawowych obszarów działalności firmy. Dane transakcyjne z TPS są kompresowane i zwykle prezentowane w formie długich raportów, sporządzanych w regularnych okresach (zestawienia tygodniowe, miesięczne, kwartalne etc.).

Systemy Wspomagania Decyzji

Systemy Wspomagania Decyzji (Decision-support Systems – DSS) również wspierają kierowników w organizacji, jednak DSS pomagają menedżerom podejmować decyzje, które są unikalne, bardzo szybko się zmieniają i nie jest łatwo z góry je zdefiniować. Pomagają one rozwiązywać problemy, gdy procedura dotarcia do rozwiązania może nie być wcześniej w pełni zdefiniowana. Systemy te wykorzystują wewnętrzne informacje z TPS i MIS, ale często także dane pozyskane z zewnętrznych źródeł, takich jak aktualne ceny akcji lub produktów konkurencji. DSS mają więcej mocy analitycznej niż inne systemy. Używają modeli do analizy danych lub agregują duże zestawy informacji do postaci, w której mogą być one analizowane przez decydentów. Zaprojektowano je tak, aby użytkownicy mogli bezpośrednio z nimi pracować, są interaktywne, a odbiorca może dowolnie zmieniać założenia, zadawać nowe pytania i dołączać kolejne dane.

Systemy Wspomagania Kierownictwa

Systemy Wsparcia Kierownictwa (Executive Support Systems – ESS) pomagają w podejmowaniu decyzji na strategicznym poziomie organizacji. Wspierają podejmowanie nierutynowych decyzji, wymagających przedyskutowania, oceny i wglądu w sprawę, ponieważ nie są znane ścisłe procedury osiągnięcia rozwiązania. ESS są zaprojektowane tak, że pobierają dane zarówno dotyczące zdarzeń zewnętrznych, takich jak nowe przepisy podatkowe lub informacje dotyczące konkurencji, jak i zagregowane komunikaty z wewnętrznych MIS i DSS. ESS filtrują, agregują i śledzą krytyczne wskaźniki, wyświetlając te, o największym znaczeniu dla menedżerów wyższego szczebla. Systemy wykorzystują najbardziej zaawansowane programy graficzne i mogą prezentować wykresy oraz dane z wielu źródeł. Często informacje są dostarczane do kierownictwa przez portal, który używa interfejsu WWW, do przedstawienia zintegrowanej, spersonalizowanej treści biznesowej z różnych źródeł.

Tylko tyle?

Oczywiście systemów informatycznych, które znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach, jest o wiele więcej. Po zapoznaniu się ze wskazanym wyżej podstawowym rozróżnieniem, warto zgłębić wiedzę na temat Systemów Eksperckich, które wspierają podejmowanie decyzji na wzór specjalistów z danej dziedziny. Warte uwagi są także Systemy Analityki Biznesowej, pozwalające na wyciąganie jeszcze bogatszych wniosków z jednego zbioru danych czy Systemy Zarządzania Relacjami z Klientem – nieocenieni pomocnicy w działach sprzedaży.  Obecnie istnieją nawet grupy firmy określane jako SaaS (Software as a Service). W przyszłości oczekuje się dalszego wzrostu automatyzacji, dlatego też rekomenduje się śledzenie światowych trendów w tej dziedzinie i o ile to możliwe, poszerzanie wiedzy na tematy związane z wdrażanymi w przedsiębiorstwach rozwiązaniami IT.

Karol Michalak

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *