Blog

Altman model - a tool for analyzing the financial health of a company

W czasach o zwiększonej niepewności i trudnej sytuacji gospodarczej, ocena płynności oraz zbadanie ryzyka związanego z niewypłacalnością firm są kluczowymi elementami zarządzania przedsiębiorstwem. Model Altmana to jedno z narzędzi pozwalających na przeprowadzenie wspomnianej analizy. Wykorzystywane jest przez banki, instytucje finansowe i ratingowe, audytorów, a także inwestorów na całym świecie.

Read article

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/archive.php