23.08.2022

Analysis and break-even - what does it consist of and how to perform it?

Key information:

 • Rentowność to wskaźnik mówiący o tym, ile zysku przynosi przedsiębiorstwo w stosunku do poniesionych kosztów.
 • Próg rentowności to punkt, w którym przychody wyrównują się z kosztami do zera.
 • Wskaźniki rentowności pozwalają ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, określić efektywność wykorzystywania posiadanych zasobów oraz sprawdzić, jak dobrze przedsiębiorstwo radzi sobie na tle konkurencji.
 • Aby przeprowadzić analizę rentowności, potrzebne są dane z rachunku zysków i strat oraz bilansu.
 • Analiza rentowności pozwala na skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, określenie optymalnych kierunków działań oraz zwiększenie zysków.
 • Rentowność to tylko jeden z wielu wskaźników, które należy brać pod uwagę przy analizie sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa.

Analiza rentowności (ang. break-even point – BEP) to analiza krótkookresowa. Obejmuje badania punktu krytycznego, który informuje nas o tym, jakie wyniki sprzedażowe, przy danych cenach i kosztach, pozwalają osiągnąć przychody pokrywające koszty, które musi ponieść firma. W punkcie równowagi wynik finansowy jest równy zero. Poziom przychodów ze sprzedaży powyżej progu rentowności prowadzi do powstania zysku, a spadek sprzedaży poniżej progu rentowności generuje stratę.

Czym jest rentowność?

Własny biznes często kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim z opłacalnością, czyli generowaniem zysków. Rentowność to pojęcie, które w języku analityków finansowych oznacza stopień efektywności działania and zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Analiza rentowności pozwala na powiązanie wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami i kapitałem własnym. Im wyższy poziom rentowności, tym lepsza sytuacja finansowa prowadzonej działalności.

Wskaźniki rentowności stanowią kluczowy element analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa i są istotne nie tylko dla właścicieli biznesów, ale także dla jednostek i podmiotów gospodarczych z ich najbliższego otoczenia, takich jak kontrahenci, klienci, dostawcy czy instytucje bankowe.

Po co wykonywać analizę rentowności?

Analiza rentowności firmy pozwoli Ci na bardziej skuteczne i efektywne zarządzanie swoim przedsiębiorstwem. Dzięki niej będziesz miał możliwość stworzenia spójnej strategii rozwoju, określenia optymalnych kierunków działań oraz zwiększenia zysków. Ponadto, pozwoli Ci ona na określenie momentu, w którym Twoja firma zacznie przynosić zyski, a także na zidentyfikowanie, jakie inwestycje przyniosą jej wymierne korzyści finansowe.

Wysoka rentowność przyczyni się do wzrostu wartości Twojej firmy, co jest jedną z najważniejszych korzyści płynących z prowadzenia własnego biznesu.

Dla kogo jest analiza rentowności?

Nie tylko podmioty o rozwiniętej strukturze takie jak spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe i spółki akcyjne przeprowadzają analizę rentowności. Również jednoosobowe działalności gospodarcze mogą przeprowadzać tego typu badanie. Jeśli jest ono odpowiednio przeprowadzone, pozwala skutecznie skorygować błędy w zarządzaniu, ustalić skuteczną strategię inwestycyjną oraz zwiększyć przychody.

Dane potrzebne do przeprowadzenia analizy rentowności

Do przeprowadzenia analizy rentowności niezbędne są dane ze sprawozdania finansowego firmy, a szczególnie z rachunku zysków i strat. To właśnie te dane pozwalają precyzyjnie zobrazować, w jaki sposób firma generuje wynik finansowy w danym okresie – czy jest to zysk czy strata.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności, zwane również wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu, pozwalają na określenie relacji między zyskiem a kapitałem oraz precyzyjne oszacowanie rentowności przedsiębiorstwa w określonych obszarach. Te wskaźniki pozwalają również na zobrazowanie umiejętności generowania zysków oraz zdolności do efektywnego inwestowania nowego kapitału.

How to conduct a break-even analysis?

The break-even analysis is based on a breakdown of the total costs incurred by the company into fixed costs, which do not change with fluctuations in production volume, and variable costs, which depend on its volume.

In order to determine the break-even point, some simplifying assumptions should be made in the calculations, regarding price and cost:

 • Production in a given period is equal to sales
 • Total costs are linearly dependent on the size of production - variable costs are proportionally variable, and fixed costs are absolutely fixed
 • The selling price is fixed so that the sales revenue is proportional to the sales volume

We can determine the break-even point in two ways: the analytical method or the graphical method.

The analytical method involves calculating the break-even point with the help of the determinants, which are product price, unit variable cost and fixed costs. To determine the break-even point, we look for the level of sales at which sales revenue equals the total costs incurred by the company.

There are two types of break-even point - quantitative, which talks about the volume of production at which the financial result is zero, and valuable, which shows the minimum sales value that must be achieved in order not to incur losses. It is also useful for analysis percentage approach, determining how much of the anticipated demand should be used.

The graphical method involves placing the relevant data in a coordinate system, which allows you to read the break-even point, which is located at the intersection of the production value curve and the total cost curve. The graph also allows you to easily read whether you are in the profit or loss zone.

Korzyści płynące z analizy rentowności

Dzięki uzyskanym wynikom, będziesz w stanie opracować właściwą strategię finansową i rozwojową swojego przedsiębiorstwa – będzie Ci łatwiej określić właściwe kierunki rozwoju, które pozwolą Ci osiągać większe zyski. Profitability analysis pozwoli Ci również odpowiedzieć na pytania dotyczące opłacalności inwestycji oraz określić potencjalne terminy spłaty kredytów. Przede wszystkim pozwoli Ci na oszacowanie wartości Twojego przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz wsparcia w analizie finansowej? Wypełnij formularz, a opowiemy, jak możemy Ci pomóc!
  I accept regulations


  Send

  What is a profitability analysis used for?

  Profitability analysis is used in the day-to-day management of any business. Many managers ask themselves the question "When will sales start making a profit?". To be able to answer this question, one must use, among other things, a break-even analysis. Only after exceeding a certain volume of sales does the unit become profitable, and running a business is profitable.

  The break-even point is used to make decisions on determining the optimization of profit, and determining the prices of manufactured products, calculating the volume of production that ensures the achievement of the planned profit, as well as determining the impact of changes in production volumes, prices and costs on the level of the financial result of the enterprise. It is also used to assess the profitability of investment projects.

  Profitability analysis is important for any business. When undertaking financing decisions You can use the instrument of break-even analysis, that is, the study of its sensitivity to a change in such factors as product price, fixed and variable costs, sales volume, or expected profit. This is a useful tool for planning a company's activities in production, sales and price calculations in subsequent business periods.

  Natalia Marchelewicz

  See other entries

  quantitative and qualitative research
  Economy

  Quantitative and qualitative research. How does it work?

  See more
  Why use business consulting?
  Enterprise management

  Why use business consulting?

  See more
  Market analysis

  Market analysis - learn the methods, understand the market and grow your business

  See more