Blog

What do lean management and outsourcing have in common?

Outsourcing to model zarządzania opierający swoją siłę na współpracy. Nazwa stanowi kombinację trzech angielskich słów: „out” „resource” i „using”.

Read article