Case study

Design outsourcing for a furniture company

W okresie październik-luty 2021 i 2022 roku zrealizowaliśmy projekt dla zagranicznej firmy meblarskiej

Free consultation Contact

Usługa doradcza dla firmy z branży meblarskiej

Naszym klientem była firma, która od lat działa w branży meblarskiej i zgłosiła się do nas z prośbą o znalezienie relacji pomiędzy wydatkami na swoje cele a wysokością ponoszonych przez firmę kosztów. Celem było ustalenie, co jest powodem rosnących kosztów i odpowiedź na pytania, jakie koszty rosną jednocześnie oraz które są ze sobą skorelowane.

What activities were included in the project

W celu jak najlepszego efektu przeprowadziliśmy pogłębiony wywiad oraz wiele dyskusji z klientem na temat projektu. Przełożyliśmy wymagania i oczekiwania klienta na język matematyczny, a następnie na język wymagań systemowych.

Rezultaty doradztwa dla firmy z branży meblarskiej

Wywiady z klientem oraz dyskusje na temat projektu pomogły mu zrozumieć problem firmy i wykreować nowy cel, jakim było stworzenie systemu, który na podstawie podstawowych parametrów o pracownikach oraz danych historycznych za prognozowałby koszty pracownicze w przyszłości. Budowa modelu odbywała się na podstawie danych z 5 różnych krajów, gdzie klient miał swoje oddziały. Model został przedstawiony w programie Excel. Najważniejszym założeniem przy tworzeniu modelu było nieprzekroczenie błędu prognozy na poziomie 5%, co udało się zrealizować. Końcowym efektem były prace z developerem, który na podstawie modelu w programie Excel wdrożył system do wewnętrznego programu firmy.

Our specialist will contact you within 24 hours!  I accept regulations*


  Send

  See other case studies

  Support for BookBeat AB's overseas expansion

  See more

  Promotional Report on the Food Delivery Market

  See more

  Quantitative and qualitative survey for AGH

  See more