Case study

Data analysis for an apparel company

W okresie marzec-maj 2022 zrealizowaliśmy projekt dla rozpoznawalnej polskiej marki odzieżowej.

Free consultation Contact
Market analysis

Activities

Projekt polegał na analizie dużych zbiorów danych (nawet o wielkości od 800 tys. do 1 mln rekordów). Analiza opierała się na tworzeniu zestawień i tabel przestawnych, gdzie obiektem porównań były ceny na stronie marki w stosunku do konkurencji w różnych krajach, rozbieżności cenowe na różnych rynkach.

Results

Dzięki analizie i wizualizacji danych ankietowych konsumentów oraz badaniu szerokości oferty produktowej konkurencji, wyciągane były wnioski dotyczące dodania do oferty nowego produktu. Analizie podlegały również dane sprzedażowe. Analiza miała na celu wyciągnięcie wniosków w taki sposób, aby odpowiedzieć na strategiczne pytania managerów, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie strategii rozwoju marki na rynkach zagranicznych.

See other case studies

Overseas expansion for CRM systems provider company

See more

Market analysis for Decathlon

See more

Gpi Tanks competitive analysis

See more