Case study

Market analysis for the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology

Analiza europejskiego rynku nanokompozytów polimerowych i grafenu

Free consultation Contact
case study politechnika warszawska

Description

Zespół ConQuest Consulting w okresie trzech miesięcy na zlecenie Wydziału Fizyki – najlepszej w Polsce i jednej z najlepszych w Europie Środkowo- Wschodniej uczelni technicznej, przeprowadził analizę europejskiego rynku nanokompozytów polimerowych i grafenu. Uczelnia zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia w poznaniu pełnego obrazu rynku wraz z trendami i czynnikami je kształtującymi, w celu opracowania technologii produkcji wyżej wymienionych kompozytów.

 

 

Activities

Przygotowanie raportu wymagało przeprowadzenia przez nas dokładnego desk researchu, czyli metody badawczej polegającej na kompilacji, analizowaniu oraz przetwarzaniu danych i informacji pochodzących z istniejących źródeł, którego efektem było pozyskanie odpowiednych danych wtórnych z komercyjnych baz. Raport obejmował analizę rynku grafenu i nanokompozytów polimerowych w całej Europie z uwzględnieniem wielkości, wartości i segmentacji rynku oraz analizy kilkunastu podmiotów konkurencyjnych prowadzących swoją działalność na terenie największych państw kontynentu. Przeprowadzone zostały również cztery wywiady eksperckie, które pozwoliły na określenie aktualnych trendów i praktyk rynkowych w analizowanych branżach.

 

 

 

 

Results

Raport, który dostarczyliśmy, cytując list referencyjny otrzymany od Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej „został przeprowadzony rzetelnie z uwzględnieniem potrzeb oraz zachowaniem profesjonalizmu i pełnej staranności zarówno pod kątem ukończonego raportu, jak i wzajemnej komunikacji. Dostarczony materiał został przygotowany profesjonalnie i zawierał kompleksową realizację wszystkich punktów oferty projektowej.”

Uzyskane rezultaty pomogły Politechnice Warszawskiej w zrozumieniu europejskiego rynku nanokompozytów polimerowych i grafenu. Uczelnia dzięki naszemu wsparciu z sukcesami opracowuje technologię produkcji kompozytów do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej lub planujesz przeprowadzić analizę rynku wraz z trendami i czynnikami oraz analizą konkurencji – contact us. Wspólnie ustalimy jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu potrzebnych Twojemu biznesowi informacji!

 

 

 

See other case studies

Overseas expansion for CRM systems provider company

See more

Analysis of the publishing market for the New Era company

See more

Market analysis
and competition for Bakoma S.A.

See more