Case study

Analysis of the publishing market for the New Era company

Analiza potencjału oferty wskazanego podmiotu na tle polskiego rynku edukacji przedszkolnej.

Free consultation Contact
analysis

Description

Zespół ConQuest Consulting w trakcie 2 miesięcy przygotował raport oceniający potencjał oferty firmy Nowa Era Sp. z o.o. na tle polskiego rynku edukacji przedszkolnej. Największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne zgłosiło się do nas, by lepiej poznać konkurencję na tym sektorze rynkowym.

Results

Efekty naszych prac pomogły firmie Nowa Era podjąć decyzje dotyczące nowej oferty podręczników skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo stworzony przez nas model finansowy umożliwił firmie ocenę możliwości uzyskania zakładanej rentowności.

Jeśli chcesz lepiej poznać konkurencję w swoim sektorze i określić słabe strony swojej oferty, zbadać preferencje potencjalnych klientów na rynku lub poszerzyć grupę docelową dla twoich usług – contact us!

Activities

Przygotowanie raportu wymagało dokładnego opracowania danych wtórnych i pierwotnych, które zostały zebrane przez nas w początkowej fazie projektu. Badanie obejmowało analizę rynku edukacji przedszkolnej z analizą demograficzną polskiego społeczeństwa oraz analizą prawną. W ramach działań zespół projektowy przeanalizował oferty innych podmiotów działających na rynku, by wyznaczyć braki w ofercie Klienta. Ważnym elementem raportu był model finansowy, który zawierał szczegółową analizę kosztów i przychodów z działalności na przestrzeni lat. Całość uzupełniła analiza SWOT, na podstawie której zbadaliśmy mocne i słabe strony oferty Klienta i na tej podstawie sporządziliśmy rekomendacje

See other case studies

Promotional Report on the Food Delivery Market

See more

Project support for BauApp Poland

See more

Commercialization of innovations for the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences

See more