Case study

Overseas expansion for CRM systems provider company

A CRM company operating on the Polish market decided to expand its operations. It wanted to start operations abroad, but did not know which country would be the most optimal for their current situation.

Free consultation Contact
Overseas expansion for CRM systems provider company

Activities

Po konsultacjach z klientem udało nam się ustalić najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas wyboru docelowego państwa ekspansji. Brane pod uwagę były nie tylko czynniki demograficzne i polityczne, lecz także te związane bezpośrednio z rynkiem dostawców oprogramowania CRM. Na podstawie powyższych danych stworzyliśmy specjalny wskaźnik, określający atrakcyjność danego państwa. Gdy udało się wybrać kraj oferujący najlepsze warunki do prowadzenia w nim działalności, zespół ConQuest Consulting rozpoczął głębszą analizę docelowego państwa. Określiliśmy zakres działalności obecnych na rynku konkurentów oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Zidentyfikowaliśmy najpopularniejsze działania i trendy oraz potencjalne szanse czy ryzyka.

See other case studies

Survey for the Warsaw School of Economics

See more

Pitchdeck for the company Rent.club

See more

Catering market research for Charlie Food & Friends

See more