Case study

Preparation of a business model for Aquilo company

W okresie dwóch miesięcy wykonaliśmy projekt dla firmy Aquilo, który związany był z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji czujników do pomiaru cieczy. Usługa była związana z wnioskiem o dofinansowanie w ramach konkursu Internacjonalizacji MŚP. Firma zgłosiła się do nas, ponieważ chciała uzyskać szerszy pogląd na sytuację rynkową.

Free consultation Contact
badanie rynku

Activities

Przygotowanie usługi wymagało przeprowadzenie dokładnego desk researchu, na podstawie którego udało nam się otrzymać wysokiej jakości dane wtórne.
W kolejnym kroku wykorzystaliśmy pozyskane informacje do stworzenia kompletnej analizy rynku, którą poszerzyliśmy o analizę konkurencji na rynku czujników do pomiaru cieczy.
Najważniejszą częścią projektu było przygotowanie modelu biznesowego, który opracowaliśmy na podstawie dokładnej analizy rynku. Założenia wykorzystane w modelu brały pod uwagę także dane uzyskane w ramach analizy konkurencji.

Results

W ramach projektu stworzyliśmy kompletny i profesjonalny model biznesowy, który odpowiadał wymaganiom klienta i był zgodny z sytuacją rynkową.
Podczas całego projektu prowadziliśmy regularne spotkania statusowe z firmą Aquilo. Pozwoliło to na uzyskanie możliwie najlepszych wyników, dzięki szybkiej komunikacji i elastyczności względem klienta.
If you are in a similar situation and need a professional service regarding market analysis or competitive analysis -. contact us. Wspólnie ustalimy jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu potrzebnych Twojemu biznesowi informacji!

See other case studies

Construction sector analysis for Lafarge

See more

Lead magnet dla Comarch Healthcare SA

See more

Market analysis for Cloudity Ltd.

See more