Case study

Project support for the Royal Danish Embassy

Stworzenie kompleksowej bazy danych polskich spółek giełdowych oraz pomoc organizacyjna.

Free consultation Contact

Usługa doradcza dla Ambasady Królestwa Danii

W okresie styczeń-marzec 2020 roku przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu kompleksowej bazy danych polskich spółek giełdowych oraz pomocy przy organizacji wydarzenia dla ich przedstawicieli na zlecenie Ambasady Królestwa Danii.

What activities were included in the project?

Zespół projektowy dokładnie przeanalizował dane polskich spółkach giełdowych, by następnie samemu przeprowadzić kompleksową analizę. Dodatkowo zaoferowaliśmy szeroką pomoc w kwestiach związanych z organizowaniem wydarzeń dla ich przedstawicieli.

Rezulaty doradztwa dla Ambasady Królestwa Danii

Ambasada Królestwa Danii uznała pozyskane przez nas dane za bardzo przydatne i wartościowe, cytując Elżbietę Wójtowicz, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy tym projekcie, „Współpraca z firmą ConQuest Consulting przebiegała bardzo dobrze, kontakt utrzymywany był na bieżąco. Zespół projektowy wykazał się rzetelnością wobec naszych wymagań i uwag dostarczanych podczas trwania prac projektowych. Finalna baza danych zawierała podsumowanie całego procesu współpracy, jak również niezbędne informacje, wynikające z umowy.”

Contact us and see how we can help you!  I accept regulations*


  Send

  See other case studies

  Passenger satisfaction survey for Mazovia Railways

  See more

  Project Outsourcing for Movens Advisory

  See more

  Promotional Report on the Food Delivery Market

  See more