Case study

Project support for the Royal Danish Embassy

Stworzenie bazy danych polskich spółek giełdowych.

Free consultation Contact
Project support for the Royal Danish Embassy

Activities

W okresie styczeń-marzec 2020 roku przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu kompleksowej bazy danych polskich spółek giełdowych oraz pomocy przy organizacji wydarzenia dla ich przedstawicieli na zlecenie Ambasady Królestwa Danii.

Results

„Współpraca z firmą ConQuest Consulting przebiegała bardzo dobrze, kontakt utrzymywany był na bieżąco. Zespół projektowy wykazał się rzetelnością wobec naszych wymagań i uwag dostarczanych podczas trwania prac projektowych. Finalna baza danych zawierała podsumowanie całego procesu współpracy, jak również niezbędne informacje, wynikające z umowy.”

See other case studies

Market analysis for Cloudity Ltd.

See more

Data analysis for an apparel company

See more

Project Outsourcing for Movens Advisory

See more