Case study

Qualitative study for Polish Bank of Stem Cells

Polish Bank of Stem Cells commissioned our team to study the Belarusian cord blood banking market. The final scope of the report is an analysis of six areas of the company's immediate environment and a qualitative survey conducted on representatives of public institutions in Belarus.

Free consultation Contact
Qualitative study for Polish Bank of Stem Cells

Activities

Dzięki naszej szerokiej sieci partnerskiej udało nam się przeprowadzić wywiady eksperckie z przedstawicielami instytucji publicznych na Białorusi. Możliwość rozmowy i zadania pytań osobą, które obecnie pracują na badanym rynku, pozwoliła na poznanie rynkowych insightów, trendów czy kluczowych informacji.

Rezulaty

Pozyskane przez nas informacje podczas licznych rozmów z rynkowymi ekspertami umożliwiło szeroki pogląd na rynek bankowania krwi pępowinowej na Białorusi. Selekcja najistotniejszych i najczęściej powtarzających się elementów w wypowiedziach badanych, przyczyniła się do poznania najważniejszych rynkowych informacji.

See other case studies

Knajdek Woma's overseas expansion

See more

Market analysis for Cloudity Ltd.

See more

Gpi Tanks competitive analysis

See more