Blog

The Osterwalder model, or how to distance the competition in modern business?

Dlaczego wybranie modelu opracowanego przez Osterwaldera może wygenerować więcej wartości dodanej niż inne modele stworzone przez znanych ekonomistów?

Read article