Blog

Pitch deck - an investor presentation that will help you raise financing

Sam pomysł oraz nawet najbardziej przemyślany plan na jego realizację często nie wystarcza. Zdarza się, że kapitał, którym dysponują przedsiębiorcy, nie jest w stanie pokryć wydatków, umożliwiających wejście planowanych przez nich działań w życie.

Read article