12.08.2022

The Osterwalder model, or how to distance the competition in modern business?

Key information:

 • Model Osterwaldera, znany również jako Business Model Canvas, wyróżnia się z tradycyjnych modeli biznesowych poprzez swoje podejście skoncentrowane na dziewięciu podstawowych elementach tworzenia wartości i generowania zysków.
 • Model oferuje wartość dodaną poprzez skupienie się na kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak między innymi klienci, oferta, infrastruktura i pozycja finansowa.
 • Dla prawidłowego funkcjonowania modelu konieczne jest odpowiednie zdefiniowanie segmentu klientów oraz opracowanie unikalnej propozycji wartości.
 • Aby osiągnąć sukces, firma powinna zidentyfikować odpowiednie kanały komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, które umożliwią efektywne dotarcie do różnych segmentów klientów.
 • Zarządzanie strumieniem przychodów i strukturą kosztów jest niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Model Osterwaldera jest narzędziem, które zastępuje tradycyjny biznesplan poprzez prosty, elastyczny i przejrzysty szkic działalności, umożliwiający analizę rynku oraz łatwe wprowadzenie i modyfikowanie planów biznesowych.

Czym jest model Osterwaldera?

Model Osterwaldera, stworzony przez Alexandra Osterwaldera, jest jednym z najbardziej znanych modeli biznesowych. Szwajcarski teoretyk ekonomii, we współpracy z 470 praktykami z 45 krajów, opracował innowacyjny model, nazywany również Business Model Canvas i opisał go w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera.”.

Ale czym właściwie wyróżnia się model Osterwaldera na tle tradycyjnych modeli biznesowych? Dlaczego wybranie modelu opracowanego przez szwajcarskiego ekonomistę może się wygenerować o wiele więcej wartości dodanej niż inne modele stworzone przez znanych ekonomistów?

The Business Model Canvas is based on nine basic elements, embedded in the company's strategy for creating value and generating profits from it. Osterwalder and his team emphasized the fundamental areas of the business:

 • Customers,
 • Offer,
 • Infrastructure,
 • Financial position.

Aby lepiej zrozumieć model Osterwaldera, warto przyjrzeć się bliżej każdemu z elementów tego szablonu.

Jakie są elementy modelu Osterwaldera?

Opisywane przez nas rozwiązanie, służy do tworzenia i opisu modeli biznesowych. Składa się ono z dziewięciu kluczowych elementów, które pomagają zrozumieć, opisać i zaplanować różne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z nimi w dalszej części artykułu!

Customer segments

In order to better meet the needs of customers, it is necessary to divide them into separate groups whose members share certain common characteristics. Such a division helps to better understand their needs and, consequently, to more accurately define the value proposition, which is one of the key aspects of proper business operation.

Value proposition

Kiedy już określimy, na jakich grupach docelowych skupiamy nasze działania, możemy przejść do kolejnego elementu modelu. Propozycja wartości to zbiór produktów i usług, które firma chce zaoferować klientom, w taki sposób, aby spełnić ich oczekiwania oraz wyróżnić się na tle konkurencji.

Channels

Elementem łączącym produkt/usługę z klientem są kanały:

 • komunikacji – środek lub medium, za pomocą którego informacje są przekazywane między nadawcą a odbiorcą.
 • dystrybucji – ścieżka, w której produkt jest przekazywany od producenta do ostatecznego klienta.
 • sprzedaży – ścieżka, którą przedsiębiorstwo wykorzystuje do dotarcia do klientów i zrealizowania transakcji handlowych.

Wskazują one w jaki sposób spółka dostarcza konkretnym segmentom klientów propozycję wartości. Przy analizowaniu tego elementu modelu biznesowego warto odpowiedzieć sobie na pytania jak nawiązywać kontakty z klientami i z których kanałów powinniśmy korzystać, aby jak najskuteczniej do nich dotrzeć.

Customer relations

Kolejnym elementem zawartym w modelu Osterwaldera są relacje z klientami. Powinny one być jasno określone, aby skutecznie pozyskiwać i utrzymywać stałych nabywców. W zależności od określonego segmentu klientów, ich poziomu zaangażowania, zaufania oraz komunikacji i interakcji,  rodzaj relacji może się zmieniać od osobistych do w pełni zautomatyzowanych.

Revenue streams

Podstawową motywacją do założenia własnego biznesu jest chęć zarobienia pieniędzy. W zamian za dostarczaną klientom wartość firma uzyskuje przychody. Aby zapewnić sobie stały strumień przychodów, przedsiębiorstwo musi odpowiedzieć sobie na pytanie za jaką wartość i ile klienci są skłonni zapłacić. Podczas projektowania tej części modelu, przedsiębiorca powinien zastanowić się, za jaką propozycję wartości będą skłonni zapłacić docelowi odbiorcy. Kolejnym krokiem jest ustalenie preferowanej formy pobierania należności. Zależnie od charakteru oferowanego produktu lub usługi oraz preferencji klientów, możliwe opcje obejmują sprzedaż detaliczną, hurtową, wynajem, barter i wiele innych.

Key resources

Zasoby potrzebne są w każdej firmie, aby wytworzyć produkt lub usługę, a co za tym idzie – wartość, którą chce dostarczyć klientowi. W zależności od obszaru działalności spółki mogą to być zasoby materialne np. surowce, materiały produkcyjne, infrastruktura lub niematerialne, czyli np. kapitał ludzki lub środki pieniężne.

Key activities

Do wytworzenia wartości, oprócz zasobów, niezbędne są działania, czyli ogół podejmowanych przez firmę czynności, które doprowadzą do sprzedaży produktu lub usługi klientowi, podtrzymywania z nim relacji, jak również generowania przychodów. Zależą one oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności, np. dla firmy dostawczej będą inne niż dla firmy konsultingowej. Rozróżniał je będzie między innymi sam rodzaj oferowanej usługi, proces dostarczania wartości, czy interakcje z klientem i model biznesowy.

Key partners

Obecnie niewielki procent firma jest całościowo samowystarczalnych. Z tego powodu niezwykle ważnym aspektem prowadzenia działalności jest nawiązanie odpowiednich relacji z dostawcami i współpracownikami, od których doboru zależy sprawne funkcjonowanie firmy. Przykładowo, współpraca z odpowiednimi dostawcami może zapewnić firmie dostęp do wysokiej jakości surowców, materiałów lub produktów, a także konkurencyjnych cen. Dostawcy mogą również wpływać na terminowość dostaw, co ma znaczenie dla procesu produkcji i obsługi klienta.

Cost structure

Prowadzenie jakiegokolwiek biznesu to z jednej strony przychody, ale nie wolno zapominać również o kosztach. W celu zwiększenia zysków, do czego dąży każde przedsiębiorstwo, należy minimalizować koszty. Z tego powodu ustalenie konkretnej struktury kosztów pozwala na świadome podejmowanie decyzji finansowych oraz zarządzanie budżetem firmy. Przede wszystkim warto pamiętać o kosztach operacyjnych, związanych z produkcją, sprzedażą, marketingiem, a także zarządzaniem i administracją.

Czym różni się model Osterwaldera od tradycyjnego biznesplanu?

Głównym założeniem tradycyjnego biznesplanu jest dogłębna i długofalowa analiza rynku, słabych i mocnych stron produktu, różnych możliwych scenariuszy i prognoz rozwoju firmy. Takie podejście ma wiele swoich niepodważalnych zalet, jednak sprawdźmy, co więc przemawia na korzyść modelu Osterwaldera?

W przeciwieństwie do tradycyjnego biznesplanu, czyli najczęściej kilkudziesięciostronicowego dokumentu pełnego żmudnego tekstu, Business Model Canvas jest prostym szkicem działalności, za pomocą którego można bez problemu przedstawić m.in. prostą analizę konkurencji, czy też rynku.

Kolejną zaletą tego modelu biznesowego jest łatwość jego tworzenia, modyfikacji oraz wprowadzenia w życie. Model Osterwaldera cechuje się również dużą przejrzystością, co ułatwia poprawne rozplanowanie każdego z wymienionych powyżej elementów.

Następnym istotnym benefitem tej metody jest łatwość prezentacji swojego pomysłu ludziom, których uwagi mogą pomóc w ulepszaniu istniejącego zarysu działalności. Wszystkie te cechy sprawiają, że BMC jest coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców, konsultantów oraz dyrektorów.

A czy Ty jesteś gotów, żeby skutecznie wprowadzić swoje pomysły biznesowe w życie? Contact us i wypróbuj Model Osterwaldera w praktyce! Przekonaj się, jak bardzo ułatwi Ci ten proces!

Anna Szumlak

See other entries

flag of Norway export
Economy

Norway and the export of goods to the Polish market

See more
SWOT
Market analysis

SWOT analysis how it works and how to use it in business

See more
strategy documents
Economy

Competitive advantage strategies - which one to choose?

See more