Business consulting

Strategic decisions in enterprises require analyzing many possibilities to set the rules for running the company successfully in the long term. Thanks to tools and methodology that we use we support companies in making the best decisions that will provide steady, sustainable growth of the company. This approach will focus on all activities that will bring more and more profits to your company. We are in constant contact with the customer at each step of the project because we understand the importance of the mutual knowledge transfer. As a result, together with our client we determine the appropriate direction for the development of our common activities.

Our business consulting services are characterized by the highest degree of commitment to provide added value for our customers. We do our best to support our clients in making strategic decisions so that they can devote their time to the development of their products or services.

Sygnity
Orto-Fan
Lacan Technologies
Pleneria
Genomed
New Vision Sp. z o.o.

Narzędzia

  • Konsultacje menedżerskie
  • Biznesplan
  • Projektowanie modeli biznesowych
  • Strategie eksportowe
  • Strategie marketingowe

Co zyskujesz?

  • Pomoc w podjęciu strategicznych decyzji
  • Możliwość pozyskania nowych źródeł przychodów
  • Oszczędność czasu i kosztów

Napisz do nas

Klikając Wyślij wiadomość akceptujesz Regulamin.

Przykładowe zrealizowane projekty

Doradztwo biznesowe dla firmy z branży biotechnologicznej

Projekt został zrealizowany dla firmy specjalizującej się w sekwencjonowaniu genomu ludzkiego. Polegał na analizie europejskich rynków pod kątem konkurencji, jak i możliwości rynkowych i preferencji odbiorców. Zbudowana została strategia określająca, w jakim kierunku powinna firma podążać. Pozwoliło to polskiemu przedsiębiorstwu na określenie krótko- i długookresowych celów oraz wyznaczenie mierników osiągnięcia ich. W tym przypadku, z racji na wysoką innowacyjność działalności firmy, niezwykle ważny był częsty kontakt z Klientem. Dzięki monitorowaniu całego procesu na bieżąco efekty współpracy perfekcyjnie spełniły postawione wcześniej przez Zleceniodawcę wymagania.

Doradztwo biznesowe dla urzędu miejskiego

Jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się do ConQuest Consulting w celu przebadania punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorstw z sektora MSP w Szwecji – ”Mind Your Own Business”. Raport składał się z dwóch głównych części – analizy modelu implementacji dobrej praktyki (składającej sięz analizy najlepszych praktyk szwedzkiego punktu, preferencji odbiorców, analizy SWOT) oraz analizy efektywności implementacji praktyki (składającej się z rekomendacji dotyczącej mierników efektywności implementacji i założeń rezultatów działalności). Efekty badania pozwoliły urzędowi na otwarcie punktu konsultacyjnego w Warszawie i implementację w nim najlepszych praktyk.

Doradztwo biznesowe dla firmy z branży budowlanej

Przygotowany projekt polegał na dogłębnej analizie wybranych rynków, obejmującą analizę makrootoczenia i barier wejścia, analizę potencjalnych konkurentów i praktyk handlowych stosowanych przez zagranicznych konkurentów wraz z badaniem popytu na usługi świadczone przez polskie przedsiębiorstwo. Na podstawie zgromadzonych informacji opracowana została strategia dalszej działalności firmy, zawierająca rekomendację działań promocyjno-handlowych oraz wstępny harmonogram i kosztorys na okres dwóch lat.