Are you planning to expand into new markets? Do you want to diversify the company’s operations? Get to know market environment in detail before making a decision.

By conducting market analysis, we will provide you with information on industry trends. In addition, the customer preferences research will help you understand what customers expect from your product or services. Moreover, market research comprises the analysis of companies offering competitive solutions. We will provide you with information about major players in the market. Based on our expertise, you will be able to implement best marketing or sales practices, which will help you increase your market share.

Market research and competitor analysis carried out by ConQuest Consulting team allows you to minimize the risk of business decisions that you make!

Sygnity
Polski Bank Komórek Macierzystych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Social Wi-Fi
K2 Internet
Telesto Systemy Mgłowe

Tools

  • Desk research
  • Interviews: CATI, CAWI, PAPI, IDI, ITI
  • Focus research
  • Omnibus research

What will you get?

  • The current understanding of the market situation
  • The current quantitative and qualitative market data
  • Support of experts with a wide experience
  • Help in making a strategic decision

Contact us

Examples of completed business projects

Market and competitor research of the gas market in Germany and Czech Republic

ConQuest Consulting team conducted a comprehensive survey on Polish gas market. The analysis goal was to assess the determinants of foreign markets which means investigating all economic factors, formal and technological requirements and customer preferences. The project included SWOT analysis, economic analysis and competitor analysis. Knowledge about Czech and German market allowed us to create an effective export strategy enabling expansion into new markets.

Market and competitor analysis in the sector of business and individual loans

ConQuest Consulting completed a project for the Polish branch of an international company in the loans sector. Market research has been carried out due to the company’s plans to increase the product portfolio in the area of individual customers and creation of loan offers for business customers. The project included such parts as: analysis of customers, study of brand recognition (with CAWI method), competitor analysis, analysis of the market potential. Market analysis enabled the creation of recommendations of the new product development.

Analysis of the quilts and pillows market in Poland, Germany and Czech Republic

In 2011 ConQuest Consulting conducted an analysis of quilts and pillows market in Poland, Germany and Czech Republic. ConQuest Consulting created also a database of manufacturers of these products, along with financial data and pricing, as well as prepared profiles of major competitors. A market survey in the form of a report was made to indicate the prospects of the industry development.

Zapoznaj się z wybranymi referencjami

Sharp Electronics (Europe) GmbH Spółka z o.o. Oddział w Polsce

W okresie od lipca do października 2014 roku firma ConQuest Consulting przeprowadziła na zlecenie Sharp Electronics badanie polskiego rynku usług w chmurze. (…) Projekt został przeprowadzony rzetelnie z uwzględnieniem naszych potrzeb oraz wymagań. Raport został przygotowany w sposób dokładny, a dostarczone dane i wnioski w pełni spełniały nasze oczekiwania, pomagając nam we wprowadzeniu nowej usługi…

SGS Polska Sp. z o.o.

W okresie od października 2014 do stycznia 2015 roku, na zlecenie firmy SGS Polska Sp. z o.o., zespół ConQuest Consulting zrealizował analizę polskiego rynku kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji w dziewięciu jego branżach (rolno-spożywczej, motoryzacyjnej, badań konsumenckich, ochrony środowiska, sektora publicznego, przemysłowej, wydobywczej, petrochemicznej oraz certyfikacyjnej). Celem zlecenia była identyfikacja kluczowej konkurencji występującej na rynku…

Ecorys Polska Sp. z o.o.

ConQuest Consulting zrealizowało 80 wywiadów metodą CATI w okresie kwiecień-maj 2009 r. Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Współpraca przebiegała sprawnie, a usługa została wykonana w terminie.

Marta Mackiewicz, Ecorys Polska Sp. z o.o.

Sygnity S.A.

Zespół ConQuest Consulting, na zlecenie spółki Sygnity, przeprowadził badanie zapotrzebowania na nowy system informatyczny (…) będące częścią realizowanego projektu w ramach działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (…)

Współpraca z firmą ConQuest Consulting przebiegała sprawnie i prawidłowo. Zespół wykazał się profesjonalizmem, dużym doświadczeniem, zaangażowaniem i rzetelnością przy wykonywaniu powierzonych zadań.

Monika Kawęcka, Dyrektor Biura Zakupów i Rozliczeń Sygnity S.A.

Gerda

Współpraca z firmą ConQuest Consulting przebiegała bardzo dobrze. Zespół wykazał się profesjonalizmem, rzetelnością, entuzjazmem oraz wysoką elastycznością przy wykonywaniu powierzonych zadań co utwierdziło nas w przekonaniu, że dla ConQuest Consulting nie istnieją zadania nie do wykonania.

Cezary Rychlik, Dyrektor ds. eksportu, Gerda

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Pragnę podziękować za współpracę z firmą ConQuest Consulting przy analizie rynku stypendiów dla doktorantów i pracowników naukowych po doktoracie. (…) Współpraca przebiegła wzorowo a konsultanci z firmy ConQuest Consulting wykonali zadanie profesjonalnie i terminowo. Rzetelnie, kompetentnie i szybko opracowana analiza w pełni spełniła nasze oczekiwania…

Andrzej Dakowski, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta