08.09.2020

Análisis ABC/XYZ: cómo gestionar sus existencias y mantener su almacén en orden

Información clave

 • Analiza ABC/XYZ jest kluczowym narzędziem do zarządzania zapasami i utrzymania porządku w magazynie.
 • Klasyfikacja ABC pozwala na wyodrębnienie najważniejszych materiałów dla firmy, a klasyfikacja XYZ bada regularność ich zużycia.
 • Analiza ABC/XYZ bazuje na Zasadzie Pareto, która zakłada, że 80% wartości wynika z 20% materiałów.
 • Klasyfikacja ABC dzieli materiały na trzy grupy według wartości: A (najważniejsze), B (średnie) i C (niskie).
 • Klasyfikacja XYZ dzieli materiały na trzy grupy według regularności zużycia: X (regularne), Y (zmiennosezonowe) i Z (nieregularne).
 • Macierz ABC/XYZ składa się z dziewięciu grup klasyfikacji, gdzie grupa AX jest najbardziej istotna, a grupa CZ jest najmniej istotna.
 • Dla każdej z grup ABC/XYZ można zastosować odpowiednie metody zarządzania zapasami, np. just-in-time dla grupy AX.
 • Wprowadzenie analizy ABC/XYZ w praktyce może znacznie ułatwić zarządzanie magazynem i pomóc w optymalizacji procesów w firmie.

¿Se pregunta por qué su empresa no crece con la fluidez prevista? Las formalidades no lo son todo. Si tiene una empresa con un almacén grande, mediano o pequeño y sabe que la disposición de las mercancías en él no está a la altura, le merecerá la pena explorar el concepto de análisis ABC/XYZ.

Dlaczego optymalizować zarządzanie zapasami

Optymalizacja zarządzania zapasami w magazynie ma kluczowe znaczenie z wielu powodów. Przede wszystkim pozwala zmniejszyć koszty związane z przechowywaniem, utrzymaniem magazynu oraz obsługą dostawców i klientów, co prowadzi do wzrostu rentowności firmy. Wprowadzenie usprawnień procesów magazynowych przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów, takich jak przestrzeń, czas pracy czy sprzęt, co przekłada się na większą efektywność przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę kontrolę zapasów, właściwe zarządzanie pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu produktów w magazynie, redukując ryzyko braku asortymentu oraz unikanie nadmiaru niepotrzebnych towarów. W rezultacie, firma jest w stanie lepiej zaspokajać oczekiwania klientów, co prowadzi do wzrostu ich lojalności i zadowolenia.

Analiza i monitorowanie stanu zapasów ułatwiają prognozowanie popytu, co z kolei umożliwia skuteczniejsze planowanie dostaw oraz wykorzystanie zasobów. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może szybciej reagować na zmiany rynkowe i dostosowywać się do potrzeb swoich klientów.

Qué es y para qué sirve el Análisis ABC/XYZ

Klasyfikacja ABC bardzo często znajduje zastosowanie w gospodarce magazynowej i zarządzaniu zapasami. Pozwala ona wyróżnić materiały, które będą dla firmy najbardziej istotne. Podział materiałów na odpowiednie grupy jest najważniejszy z punktu widzenia sprawnego działania przedsiębiorstwa. Metodę ABC można rozszerzyć o klasyfikację XYZ, co jest niezbędne do zbadania regularności zużycia materiałów.

El análisis anterior es una especie de ampliación del Principio de Pareto, desarrollado en 1951 por el teórico estadounidense de la gestión Joseph Juran y que debe su nombre al economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto. Según este principio, 80% de la riqueza sólo está en manos de 20% de la sociedad. Por supuesto, estas proporciones no son tan rígidas y en la realidad se desvían del valor 80/20 mucho más a menudo. Sin embargo, el principio anterior se refleja en muchos ámbitos de la vida.

Para comprender mejor el análisis ABC/XYZ, conviene examinar más detenidamente cada uno de sus elementos.

Elementos ABC

Grupo A;

 • materiales más caros
 • su valor es de aproximadamente 80% del total
 • la masa total es de aproximadamente 20%

Od strony zaopatrzenia jest to najważniejsza grupa, gdyż swoją wartością ma największy bezpośredni wpływ na koszty działalności. Dla materiałów tej grupy sugerowane są częste kontrole poziomu zapasów, a także dbanie o terminowość i jakość dostaw.

Grupo B:

 • materiales de valor medio
 • su valor es de aproximadamente 15% del total
 • la masa total es de aproximadamente 30%

Grupo que no incluye la clasificación de las mercancías más importantes, pero que es muy importante en relación con el total del material que se posee.

Grupo C:

 • materiales de escaso valor
 • su valor es de aproximadamente 5% del total
 • la masa total es de aproximadamente 50%

Existencias a granel. Para estos materiales se recomiendan métodos de gestión de existencias más sencillos, pero hablaremos de ello más adelante.

Sin embargo, para que el análisis ABC/XYZ sea plenamente eficaz, es necesario completarlo con elementos de la clasificación XYZ.

Elementos XYZ

Grupo X:

 • materiales con desgaste regular
 • La necesidad de material para este grupo es de aproximadamente 20% de consumo constante
 • gran precisión de sus previsiones de desgaste
 • no es necesario disponer de grandes cantidades de existencias

Grupo Y:

 • materiales de consumo variable, más bien estacional
 • las necesidades de material de este grupo son del orden de 20-50% de consumo constante
 • precisión media de las previsiones sobre su consumo
 • se requiere un elevado nivel de existencias

Grupo Z:

 • materiales con un consumo irregular difícil de evaluar con claridad
 • Las necesidades de material de este grupo superan los 50% de consumo fijo
 • baja precisión de sus previsiones de desgaste
 • hay que mantener una gran cantidad de existencias o cubrir pedidos especiales

Eficacia del análisis ABC/XYZ

Cuando las dos clasificaciones se combinan en una sola, se obtiene una matriz cuadrada de tres por tres a partir de la cual se forman los nueve grupos finales de clasificación de materiales: AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. La matriz presentada gráficamente muestra que el grupo AX es el más significativo,
y el menos - CZ.

Para ilustrar mejor este método, sin ver la matriz, a continuación se describen los grupos extremos y este grupo intermedio y los métodos de gestión de las poblaciones recomendados para ellos.

Grupa AX (wysoka wartość zapotrzebowania; duża dokładność prognozy) – metoda just-in-time, polegająca na dostarczaniu materiałów potrzebnych do wytworzenia produktów lub usług dokładnie w takiej ilości, jakiej potrzebuje firma, i dokładnie w takim czasie, w jakim są one konieczne.

Grupa AZ (wysoka wartość zapotrzebowania; niska dokładność prognozy) – sterowanie według stanu zamówieniowego zapasów magazynowych.

Grupa BY (średnia wartość zapotrzebowania; średnia dokładność prognozy) – sterowanie według maksymalnych i minimalnych zapasów magazynowych.

Grupa CX (niska wartość zapotrzebowania; duża dokładność prognozy) – sterowanie według wyprzedzeń, czyli cykl produkcyjny nie może być dłuższy niż wyprzedzenia.

Grupa CY (niska wartość zapotrzebowania; niska dokładność prognozy) – sterowanie według programu i zapasów.

 

Utrzymanie porządku w magazynie w praktyce

Analiza robiona ręcznie potrafi być pracochłonna. Na szczęście są programy komputerowe do tego przeznaczone. Jednym z przykładów jest system Comarch ERP XL który umożliwia automatyczną klasyfikację z wykorzystaniem modułu Business Intelligence, jak również daje możliwość ręcznego przypisywania towarów do grup. Wspomniany powyżej system zapisuje też wyniki, dzięki czemu możliwa jest analiza historycznych klasyfikacji towarów.

Nie czekaj i raz na zawsze zaprowadzić porządek w swoim magazynie. Wypróbuj Analizę ABC/XYZ w praktyce i przekonaj się, jak bardzo ułatwi Ci ten proces.

Como ConQuest Consulting, asesoramos en una gran variedad de proyectos, incluida la ayuda para optimizar los procesos de la empresa. Vea cómo pomogliśmy naszym klientom o inscríbase en consulta gratuita wypełniając poniższy formularz. Chętnie opowiemy, jak możemy Ci pomóc!

Umów się na darmową konsultację, skontaktuje się z Tobą nasz specjalista, aby omówić jak możemy Ci pomóc!
  Acepto normativa


  Enviar

  Radosław Wieczorek

  Véase otros entradas

  Expansión en el extranjero de un proveedor de sistemas CRM
  Análisis de la competencia

  ¿Cómo puede ayudar a su marca el análisis morfológico?

  Más información
  consultoría empresarial
  Gestión empresarial

  ¿Qué es la consultoría de empresas?

  Más información
  Gestión

  Perspectivas de desarrollo del mercado de CBD en Polonia

  Más información