Blog

Badania ilościowe i jakościowe. Jak to działa?

Najbardziej zauważalną różnicą pomiędzy dwoma typami badań jest odmienny zakres problemów i pytań badawczych.

Przeczytaj artykuł