Blog

Wskaźniki ROS, ROE i ROA – jak przeanalizować rentowność firmy?

Jedną z podstawowych metod sprawdzenia opłacalności działalności jest analiza rentowności, która może być dokonana poprzez wskaźniki – ROS, ROE oraz ROA.

Leer el artículo