27.03.2020

¿Qué tienen en común la gestión ajustada y la externalización?

Outsourcing to model zarządzania opierający swoją siłę na współpracy. Nazwa stanowi kombinację trzech angielskich słów: „out” „resource” i „using”, czyli, tłumacząc na język polski, „użycie zewnętrznych zasobów”. Jest on niczym innym, jak przełożeniem części ciężaru, który jest nakładany na przedsiębiorstwo z tytułu jego prowadzenia, na zewnętrznego kontrahenta. W podstawowym rozumieniu rozróżniamy dwa typy tego sposobu zarządzania:

  • externalización pełny – polega na podpisaniu z parterem umowy na kompleksową realizację zadań stojących przed firmą,
  • externalización selektywny – jak sama nazwa wskazuje, mamy z nim do czynienia jedynie wtedy, gdy wybieramy pojedynczy element działalności firmy i poddajemy go pod wykonawstwo zewnętrzne.

Outsourcing a polskie przedsiębiorstwo

O zainteresowaniu koncepcją outsourcingu w polskich organizacjach świadczą wyniki badań na 250 największych firmach. Na jego podstawie można stwierdzić, że 94% dużych przedsiębiorstw w Polsce zleca na zewnątrz co najmniej jeden rodzaj swojej działalności.

Obszary najczęściej wymieniane to informatyka (62%) oraz szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych (55%). Łańcuch dostaw również osiąga wysoki wynik, zwłaszcza że w istocie pojęcie to nie występujące w wielu rodzajach działalności usługowej. Niższą popularnością cieszą się finanse i księgowość (24%) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi (19%).

Outsourcing – dieta cud

W pierwszym artykule przyrównaliśmy gestión ajustada do próby zrzucenia kilku zbędnych kilogramów oraz treningu na siłowni. Jego podstawowymi zasadami okazały się regularność, konsekwentność i kontrola. Trzymając się analogii z sesją na siłowni, gestión ajustada do outsourcingu ma się jak odchudzanie do odpowiedniej diety. Jest on narzędziem, które w tym sposobie zarządzania pozwala na odrzucenie tego, co niepotrzebne, i skupienie się na efektywnej działalności organizmu, jakim jest nasza firma.

Innymi słowy, jedną z podstawowych koncepcji gestión ajustada stanowi externalización. Pozwala on realizować cel strategiczny przedsiębiorstwa – skoncentrować się na kluczowej działalności firmy, decydującej o perspektywie jej rozwoju.

Dopasuj dietę do swoich oczekiwań

Outsourcing w koncepcji gestión ajustada daje przedsiębiorcy swobodę w dobieraniu odpowiednich partnerów i warunków, w celu opracowania jak najbardziej efektywnej strategii prowadzonej działalności. Jednak każdy inaczej rozumie zbędne procesy zachodzące w firmie, wcale lub nieznacznie wpływające na przychód całego przedsiębiorstwa. Z tego powodu wyróżnić możemy externalización:

  • zadaniowy – polega na podziale przez zakontraktowanego partnera zadań, które są związane z funkcjami pełnionymi przez spółkę macierzystą,
  • personalny – opiera się na wyselekcjonowaniu pracowników, specjalistów w danej dziedzinie, i przeniesieniu ich do innych systemów działania struktury organizacji,
  • majątkowy – zawiera się w wydzieleniu lub też zlikwidowaniu składników majątkowych zbędnych dla działalności przedsiębiorstwa, związanych z wyodrębniona funkcją,
  • organizacyjny – zakłada wyłączenie systemu działania realizującego wydzielaną funkcję z firmy,
  • zarządczy – najbardziej popularny; polega na przebudowie systemu zarządzania zarówno w kwestii zagadnień prawnych, jak i samej decyzyjności osób w przedsiębiorstwie, co usprawnia codzienne działania.

Bez efektu jojo

Powyższe elementy outsourcingu muszą być wzięte pod uwagę każdorazowo w momencie planowania przedsięwzięcia, jakim jest wdrażanie w życie reguł gestión ajustada.

Ich rozmiar oraz znaczenie powinny zależeć od:

  • rodzaju wydzielanej działalności – chcąc za pomocą tej metody rozwiązać problemy personalne w firmie, nie przypiszemy im takiej samej rangi, jak tym dotyczącym problemów finansowych przedsiębiorstwa,
  • formy wydzielenia – gestión ajustada cechuje się odmiennym znaczeniem, w zależności czy część zadań, jak dotąd regularnie realizowanych przez naszych pracowników, powierzymy innej wewnętrznej jednostce, czy zewnętrznej firmie,
  • sił powiązań – jeżeli działalność objęta tą metodą jest silnie powiązana z wieloma obszarami działania przedsiębiorstwa (np. gdy mówimy o powierzeniu zewnętrznej firmie modelu i systemu wynagrodzeń), przypiszemy mu stosunkowo wyższą rangę, niż próbie opracowania lepszej organizacji w dziale personalnym.

Wiesz, co robić, czas na działanie!

Wracając do analogii z siłownią, niepoprawne egzekwowanie reguł może nieść ze sobą niepożądane efekty. W takim razie po co męczyć się podczas ćwiczeń, nie trzymając się pozostałych zasad odchudzania, takich jak dieta czy regularność samego treningu? Pamiętaj, że aby gestión ajustada okazał się skuteczny, musi on być przede wszystkim realizowany zgodnie z konkretnymi zasadami, a jedną z nich jest właśnie odpowiednie wykorzystanie outsourcingu.

Konrad Kułakowski

Véase otros entradas

Gestión

Externalización: las ventajas de la especialización

Más información
Análisis de la competencia

Análisis de la competencia en pocos pasos

Más información
análisis
Análisis del mercado

Modelo Altman: una herramienta para analizar la salud financiera de una empresa

Más información