Estudio de caso

Análisis del mercado editorial de Nowa Era

Analiza potencjału oferty wskazanego podmiotu na tle polskiego rynku edukacji przedszkolnej.

Consulta gratuita Póngase en contacto con
análisis

Descripción

Zespół ConQuest Consulting w trakcie 2 miesięcy przygotował raport oceniający potencjał oferty firmy Nowa Era Sp. z o.o. na tle polskiego rynku edukacji przedszkolnej. Największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne zgłosiło się do nas, by lepiej poznać konkurencję na tym sektorze rynkowym.

Resultados

Efekty naszych prac pomogły firmie Nowa Era podjąć decyzje dotyczące nowej oferty podręczników skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo stworzony przez nas model finansowy umożliwił firmie ocenę możliwości uzyskania zakładanej rentowności.

Jeśli chcesz lepiej poznać konkurencję w swoim sektorze i określić słabe strony swojej oferty, zbadać preferencje potencjalnych klientów na rynku lub poszerzyć grupę docelową dla twoich usług – Contacto!

Actividades

Przygotowanie raportu wymagało dokładnego opracowania danych wtórnych i pierwotnych, które zostały zebrane przez nas w początkowej fazie projektu. Badanie obejmowało analizę rynku edukacji przedszkolnej z analizą demograficzną polskiego społeczeństwa oraz analizą prawną. W ramach działań zespół projektowy przeanalizował oferty innych podmiotów działających na rynku, by wyznaczyć braki w ofercie Klienta. Ważnym elementem raportu był model finansowy, który zawierał szczegółową analizę kosztów i przychodów z działalności na przestrzeni lat. Całość uzupełniła analiza DAFO, na podstawie której zbadaliśmy mocne i słabe strony oferty Klienta i na tej podstawie sporządziliśmy rekomendacje

Véase otros casos prácticos

Encuesta cuantitativa para Trefl S.A.

Más información

Estudio cuantitativo y cualitativo para AGH

Más información

Análisis de mercado para Decathlon

Más información