Estudio de caso

Análisis del mercado editorial de Nowa Era

Análisis del potencial de la oferta de la entidad designada en el contexto del mercado polaco de la educación preescolar.

Consulta gratuita Póngase en contacto con

Usługa doradcza dla firmy Nowa Era

A lo largo de 2 meses, el equipo de ConQuest Consulting elaboró un informe en el que se evaluaba el potencial de la oferta de Nowa Era Sp. z o.o. en el contexto del mercado polaco de la educación preescolar. La mayor editorial educativa de Polonia se puso en contacto con nosotros para conocer mejor la competencia en este sector del mercado.

¿Qué actividades incluía el proyecto?

Przygotowanie raportu wymagało dokładnego opracowania danych wtórnych i pierwotnych, które zostały zebrane przez nas w początkowej fazie projektu. Badanie obejmowało analizę rynku edukacji przedszkolnej z analizą demograficzną polskiego społeczeństwa oraz analizą prawną. W ramach działań zespół projektowy przeanalizował oferty innych podmiotów działających na rynku, by wyznaczyć braki w ofercie Klienta. Ważnym elementem raportu był model finansowy, który zawierał szczegółową analizę kosztów i przychodów z działalności na przestrzeni lat. Całość uzupełniła analiza DAFO, na podstawie której zbadaliśmy mocne i słabe strony oferty Klienta i na tej podstawie sporządziliśmy rekomendacje.

Rezultaty doradztwa dla firmy Nowa Era

Efekty naszych prac pomogły firmie Nowa Era podjąć decyzje dotyczące nowej oferty podręczników skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo stworzony przez nas model finansowy umożliwił firmie ocenę możliwości uzyskania zakładanej rentowności.

Jeśli chcesz lepiej poznać konkurencję w swoim sektorze i określić słabe strony swojej oferty, zbadać preferencje potencjalnych klientów na rynku lub poszerzyć grupę docelową dla twoich usług – skontaktuje się z nami!

Póngase en contacto con nosotros y vea cómo podemos ayudarle.  Acepto normativa*


  Enviar

  Véase otros casos prácticos

  Informe promocional sobre el mercado del reparto de comida a domicilio

  Más información

  Imán principal para Comarch Healthcare SA

  Más información

  Análisis de mercado para Decathlon

  Más información