Estudio de caso

Pitch deck para Choicer

La start-up Choicer, con sede en Cracovia, que trabaja en una innovadora aplicación móvil de estilo de vida, necesitaba el apoyo de nuestro equipo,
w opracowaniu pitchdecku oraz modelu finansowego.

Consulta gratuita Póngase en contacto con

Usługa doradcza dla firmy Choicer

W okresie kilku tygodni zrealizowaliśmy projekt dla krakowskiego start-upu Choicer, wprowadzającego na rynek innowacyjną aplikację mobilną. Firma zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia zespołu ConQuest Consulting, aby móc rozpocząć pierwsze działania związane z pozyskiwaniem finansowania, niezbędnego do skalowania swojej działalności.

 

Jakie działania wchodziły w zakres projektu

Projekt składał się z trzech części. Podczas pierwszego etapu odtworzyliśmy identyfikację graficzną start-upu Choicer, przeanalizowaliśmy rynek, z wykorzystaniem metodyki TAM, SAM, SOM, wykonaliśmy estymację oraz zbadaliśmy konkurencję. Liczne analizy pozwoliły na oszacowanie wielkości i wartości rynku oraz zidentyfikowanie przewag konkurencyjnych nad innymi graczami rynkowymi.

Kolejnym etapem tworzenia prezentacji inwestorskiej była obróbka graficzna wszystkich kluczowych informacji o problemie, rozwiązaniu, działaniu aplikacji mobilnej, wielkości, wartości rynku, jego potencjale, konkurencji, modelu biznesowym, opiniach użytkowników i zespole. Nasze działania w tym zakresie pozwoliły na zwiększenie atrakcyjności merytorycznej i wizualnej pitchdeck’u, zwiększając jednocześnie szanse na zainteresowanie pomysłem inwestorów i analityków.

Ostatnią częścią projektu było opracowanie modelu finansowego – podstawowego narzędzia pozwalającego zespołowi założycielskiemu na przygotowanie się do pozyskania finansowania zewnętrznego oraz kluczowego elementu podczas podejmowania przez inwestorów decyzji o inwestycji. Z jego pomocą, założyciele start-upu Choicer, uzyskali dokładniejszy obraz prognoz finansowych na najbliższą przyszłość oraz mógł lepiej ocenić opłacalność własnego przedsięwzięcia.

 

Rezultaty doradztwa dla firmy Choicer

Opracowane przez nas materiały pozwoliły firmie Choicer na postawienie pierwszych kroków na drodze do pozyskania finansowania od zewnętrznych podmiotów, a tym samym rozpoczęcia skalowania swojej działalności. Dostarczony pitchdeck oraz analiza rynku i konkurencji umożliwiła zespołowi założycielskiemu dokładniej poznać swoje makrootoczenie, a model finansowy ocenić opłacalność przedsięwzięcia.

Cytując naszego klienta: “Bardzo dobrze to wszystko wygląda, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. […] Dziękuje za świetną współpracę i realizację na najwyższym poziomie.”

 

Jeśli chcesz skalować swoją działalność, pozyskać zewnętrzne finansowanie, pozyskać partnerów biznesowych lub zdobyć pierwszych klientów - skontaktuj się z nami!  Acepto normativa*


  Enviar

  Véase otros casos prácticos

  Comercialización de innovaciones para el Instituto de Química Física de la Academia Polaca de Ciencias

  Más información

  Encuesta cuantitativa para Trefl S.A.

  Más información

  Plan de empresa para MEDtube Ltd.

  Más información