Estudio de caso

Estudio cuantitativo y cualitativo para AGH

Por encargo del Departamento de Electrónica de la Universidad de Ciencia y Tecnología Stanisław Staszic AGH de Cracovia, realizamos un estudio cualitativo y cuantitativo sobre las preferencias de los diabéticos y un innovador dispositivo de medición de azúcar para diabéticos.

Consulta gratuita Póngase en contacto con

Usługa doradcza dla AGH

Katedra Elektroniki z renomowanej uczelni technicznej, którą jest Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie założona w 1913 roku – potrzebowała naszego wsparcia w przeprowadzeniu badania jakościowego i ilościowego preferencji diabetyków oraz innowacyjnego urządzenia do pomiaru poziomu cukru dla diabetyków. Uzyskanie wyników badań było kluczowe, aby móc podjąć trafne decyzje biznesowe.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu

Projekt składał się z trzech etapów. Podczas pierwszego przygotowano scenariusz kwestionariusza i przeprowadzono badanie ilościowe. Badaniem CAWI objęto 179 respondentów chorujących na cukrzycę typu 1. w celu ustalenia stosowanych przez badanych metod pomiaru glikemii oraz odczuć dotyczących nowego prototypu. W kolejnym etapie zespół projektowy zaprosił 10 osób z grupy docelowej do udziału w indywidualnych wywiadach pogłębionych IDI, podczas których prezentowany był prototyp urządzenia. Rozmowy trwały średnio 1,5 godziny i miały na celu dokładne rozpoznanie prawdziwych i ukrytych odczuć dotyczących przedstawianego urządzenia oraz pomóc w usprawnieniu i dostosowaniu prototypu do preferencji użytkowników. Ostatnią częścią projektu było przeprowadzenie analizy uzyskanych wyników i określenie rekomendacji.

Rezultaty doradztwa dla AGH

Raport końcowy wraz z podsumowaniem nakreślającym dalsze kroki definiujące strategię działania oraz przygotowania wyglądu urządzenia został dostarczony w terminie, a jego rezultaty pozwoliły podjąć Akademii Górniczo-Hutniczej kluczowe decyzje biznesowe. Współpraca przebiegła bez problemów i zakończyła się wystawieniem referencji dla naszego zespołu.

Nuestro especialista se pondrá en contacto con usted en 24 horas.  Acepto normativa*


  Enviar

  Véase otros casos prácticos

  Análisis del mercado editorial de Nowa Era

  Más información

  Estrategia de entrada en el mercado de Naturo

  Más información

  Externalización del diseño para Ringier Axel Springer

  Más información