04.02.2022

¿Cómo puede ayudar a su marca el análisis morfológico?

Analiza morfologiczna po raz pierwszy została przeprowadzona przez szwajcarskiego astrofizyka Fritza Zwicky’ego. Narzędzie to jest metodą rozwiązywania problemów, przez co mimo początkowego użycia w fizyce szybko znalazła swoje zastosowanie również podczas podejmowania decyzji biznesowych.

Jak przeprowadzić analizę morfologiczną?

Faza pierwsza – rozpoznanie problemu

Cały proces analizy morfologicznej przebiega w trzech fazach. Pierwsza część analizy składa się z dokładnego zdefiniowania problemu oraz określenia czego ta trudność dotyczy. Działania te mają na celu przede wszystkim przezwyciężenie naturalnej skłonności do zawężania problemu. Jest to niezwykle istotny punkt ze względu na to, że błędne określenie problemu utrudni nam jego prawidłowe i szybkie rozwiązanie, jak i uniemożliwia wyciągnięcie prawidłowych wniosków z analizy.

Faza druga – analiza problemu

Jej celem jest określenie oraz identyfikacja parametrów problemu takich jak cechy, funkcje, wzajemnie uzależnione czynniki lub elementy problemu. Najczęściej stosowaną metodą wspomagającą ten etap analizy jest burza mózgów.

Faza trzecia – synteza problemu

Ostatnia faza przeprowadzenia analizy morfologicznej polega na stworzeniu tablicy (macierzy) morfologicznej, która będzie przedstawiała zestawienia parametrów oraz ich stanów. Stosując tego typu wizualizację, możemy zweryfikować możliwe rozwiązania, jak i zdać sobie sprawę z dotychczas pomijanych rozwiązań. Metodami wspomagającymi tę fazę mogą być metoda Monte Carlo oraz Macierz odkrywcza Molesa.

Przykład analizy morfologicznej

Załóżmy, że chcemy wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę, ale nie potrafimy dokładnie określić grupy docelowej, przeznaczenia oraz formy dystrybucji. W celu rozwiązania tego problemu metoda analizy morfologicznej należy stworzyć tablicę morfologiczną wyglądającą na przykład w następujący sposób.

Po stworzeniu tak wyglądającej macierzy jesteśmy w stanie rozważyć wszystkie możliwości rozwiązania problemu. Przytoczony przykład ukazuje aż 27 różnych kombinacji. Szacuje się, że średnio około 95% z nich zostaje odrzuconych już na początku analizy ze względu na pospolitość rozwiązania lub jego bezsensowność.

W celu dokładniejszej analizy można zastosować Macierz odkrywczą Molesa, która przedstawia w tabeli dwa parametry, czyli na przykład tylko grupę docelową oraz przeznaczenie. Metoda ta okazuje się szczególnie skuteczna w sytuacji, kiedy musimy wziąć pod uwagę wiele parametrów.

Zalety analizy morfologicznej

Analiza morfologiczna pozwala odkryć nowe pomysły. Mimo tego, że większość z nich prawdopodobnie okaże się bezużyteczna, to praca włożona w tego typu analizę może przynieść korzyści, które okażą się możliwością odnotowania ponadprzeciętnych przychodów.

Krzysztof Glinicki

Véase otros entradas

Herramienta de planificación estratégica - matriz BCG
Entorno macroeconómico

Herramienta de planificación estratégica - matriz BCG

Más información
responsabilidad social de las empresas
Gestión

La responsabilidad social en la empresa, o cómo construir la RSE

Más información
ocena sektora branży
Análisis de la competencia

¿Cómo puede ayudarle la puntuación del atractivo de un sector a elegir la industria adecuada?

Más información