Oferta

Análisis del mercado

Potrzebujesz wsparcia informacyjnego lub weryfikacji danych i analiz, aby podjąć strategiczną decyzję? Planujesz ekspansję? A może chcesz zbadać, który rynek jest najbardziej perspektywiczny? Nasza analiza rynku Ci w tym pomoże!

Consulta gratuita Póngase en contacto con

Wartość
rynku

Identyfikacja
trendów

Prognozy
zmian

Segmentacja
rynku

Resultados

Oszacowanie przeszłych, obecnych oraz prognozowanych wartości i wielkości rynku

Identyfikacja trendów i najlepszych praktyk rynkowych

Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem

Identyfikacja czynników sukcesu w Twojej branży

Określenie perspektyw rozwoju

Określenie pozycji Twojego przedsiębiorstwa na rynku

Opracowanie wniosków i rekomendacji

Actividades

Análisis de bases de datos comerciales

Investigación documental de fuentes seleccionadas

Analiza trendów i kluczowych wydarzeń na rynku

Przeprowadzenie wywiadów jakościowych z ekspertami

Kontakt z instytucjami branżowymi

Selekcja potencjalnych partnerów

Interpretacja pozyskanych danych finansowych i rynkowych

Czym jest análisis del mercado?

Analiza rynku polega na zbieraniu, analizowaniu oraz interpretowaniu informacji o procesach zachodzących na rynku. W jej trakcie przeprowadzamy liczne obliczenia i estymacje mające na celu oszacowanie wartości i wielkości rynku. Podejmowane są działania identyfikujące obecne trendy oraz prowadzone badania desk research określające jego potencjał. Tworzymy modele, które weryfikują poprawność naszych hipotez i ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych Twojego przedsiębiorstwa.

Kiedy warto przeprowadzić analizę rynku?

Wykonując analizę rynku jesteśmy w stanie dostarczyć Ci informacje o realnej sytuacji na rynku i nasze rekomendacje, na podstawie których będziesz mógł podjąć kluczowe decyzje strategiczne w zakresie rozwoju działalności. Jej przeprowadzenie umożliwi Ci poznanie specyfiki danego sektora poprzez pozyskanie kompleksowej i obiektywnej wiedzy o sytuacji na rynku lub o jego wybranych segmentach. W czym wobec tego m.in. pomoże Ci analiza rynku?

 • W identyfikacji najbardziej perspektywicznych rynków,
 • W rozpoznaniu atrakcyjnych nisz rynkowych,
 • W minimalizacji ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych,
 • W identyfikacji trendów i najlepszych praktyk rynkowych,
 • W określeniu potencjalnych barier i formalnych ograniczeń,
 • W efektywniejszym działaniu na aktualnym rynku, dzięki otrzymanym inside’om rynkowym.

Estudio de mercado realizado en sinergia con análisis de la competencia oraz oparte o badania jakościowe lub ilościowe umożliwia dostarczenie kompletu informacji o sektorze, jego potencjale i występujących na nim trendach.

Jak wygląda projekt analizy rynku w ConQuest Consulting?

Po przejściu procesu sprzedażowego skontaktuje się z Tobą dedykowany Project Manager, odpowiedzialny za koordynację pracy konsultantów.

 1. W pierwszej kolejności odbędą się konsultacje menedżerskie, podczas których Project Manager, wraz z zespołem projektowym, będzie starał się w jak największym stopniu zbadać potrzeby Twojego biznesu, tak aby efekt finalny jak najbardziej Cię zadowolił oraz stanowił rzetelną bazę do podejmowania decyzji strategicznych.
 2. Drugim etapem będzie tzw. badanie desk research, w ramach którego nasi konsultanci zbiorą najważniejsze dane rynkowe oraz przeprowadzą na ich podstawie dogłębne analizy. Dzięki tym informacją przygotujemy raport, który dostarczy Ci najważniejszych informacji o rynku. Podczas prac projektowych zespół będzie korzystał z informacji zawartych w komercyjnych bazach danych.
 3. Po sfinalizowaniu materiału całość zostanie Ci zaprezentowana podczas spotkania podsumowującego prace projektowe. Odpowiemy wówczas na Twoje wszelkie pytania! Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz otrzymasz od nas komplet rekomendacji, które pomogły już setkom naszych klientów.

Dlaczego warto wybrać analizę rynku ConQuest Consulting?

Od 1998 roku analizy i badania rynku ConQuest Consulting wspierają podmioty w Polsce oraz za granicą umożliwiając im realizację strategicznych celów, co potwierdzają liczne rekomendacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przebiegała współpraca z innymi firmami, sprawdź wybrane case studies: Analiza rynku dla firmy Decathlon i Analiza rynku dla firmy Kearney.

Specjalizujemy się w estymacji i obliczaniu wielkości i wartości rynków, prognozowania ich rozwoju oraz identyfikowaniu występujących na nich trendów. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć informacji nawet o najbardziej niszowych sektorach, a nasi klienci doceniają nas za elastyczność, zrozumienie ich potrzeb i kompleksowe podejście.

Concierte una cita consulta gratuita, chętnie opowiemy, jak analiza rynku pomoże Ci w podejmowaniu decyzji strategicznych!

Tras enviar el formulario, nos pondremos en contacto con usted a través de
uno de nuestros especialistas para averiguar cómo podemos
ayudar a su empresa.
  Acepto normativa


  Enviar

  WYPOWIEDZI

  Klienci o analizie rynku

  Vea nuestro estudio de caso

  Dowiedz się jak dokładniej przebiega analiza rynku na przykładach realizowanych przez nas projektów

  Póngase en contacto con

  Póngase en contacto con nosotros

  Póngase en contacto con