• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Giełda w teorii i w praktyce


Giełda w teorii i w praktyce

Giełda jest najważniejszym segmentem rynku wtórnego. Jest to miejsce wirtualnego spotkania kupujących i sprzedających instrumenty finansowe. Na tym rynku nie dochodzi jednak do kupna lub sprzedaży towarów w formie materialnej. Prowadzony obrót zalicza się bowiem do kategorii obrotu niematerialnego – funkcjonuje w postaci zapisów elektronicznych komputerowego systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”). Przede wszystkim należy pamiętać, że głównym celem giełdy jest wymiana handlowa. W trakcie trwania sesji określone instrumenty finansowe są kupowane i sprzedawane po cenach rynkowych ustalonych w momencie skojarzenia zleceń nabycia i zbycia.

Czy tylko papiery wartościowe?

Bezpośrednimi uczestnikami giełdy są jej członkowie, tacy jak banki, biura maklerskie i domy brokerskie. Tylko te podmioty mogą składać bezpośrednie zlecenia. Wszystkie inne jednostki składają je za pośrednictwem członków giełdy. Warto wiedzieć, iż giełda papierów wartościowych to tylko jeden z rodzajów. Analizując bowiem przedmiot obrotu, możemy podzielić giełdy na trzy zasadnicze kategorie:

  • towarowe – przedmiotem obrotu mogą być surowce, np. ropa naftowa;
  • pieniężne – inaczej określane mianem giełd instrumentów finansowych (giełd papierów wartościowych);
  • usług – przedmiotem obrotu zwykle są usługi ubezpieczeniowe, transportowe lub pośrednictwo transakcyjne.

Biorąc pod uwagę znaczenie rynku, wyróżniamy następujące rodzaje giełd:

  • lokalne,
  • o zasięgu wewnątrzkrajowym,
  • międzynarodowe.

Miejsce dla przedsiębiorców i inwestorów

We współczesnej gospodarce rynkowej giełdy papierów wartościowych pełnią niezwykle ważne funkcje. W dużym skrócie można powiedzieć, że łączą one ze sobą podmioty poszukujące kapitału z podmiotami posiadającymi wolne środki. Podstawowe funkcje giełd papierów wartościowych to: alokacyjna, wartościująca i kontrolna. Dzięki nim przedsiębiorstwa są w stanie zgromadzić kapitał na rozwój działalności poprzez emisję papierów wartościowych takich jak akcje bądź obligacje. Co więcej, giełdy umożliwiają inwestorom łatwe kupowanie oraz sprzedawanie udziałów w spółkach giełdowych. Notowane instrumenty finansowe pozwalają przedsiębiorstwom i inwestorom na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem (np. przy wykorzystaniu kontraktów terminowych lub opcji).

Nadwiślańska giełda

GPW w Warszawie S.A. działa jako spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa od 16 kwietnia 1991 roku. Za początki Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce przyjmuje się pierwszą połowę XIX wieku, kiedy to 12 maja 1817 roku w Warszawie, została powołana pierwsza Giełda Kupiecka. Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, WIG30. Według stanu z 2018 roku na GPW notowane są akcje 462 spółek ,których łączna kapitalizacja wynosi około 1,42 bln złotych, z czego mniej więcej 680 mld przypada na spółki krajowe. Aktualnym Prezesem Zarządu warszawskiej giełdy jest Marek Dietl.

GPW w praktyce

Rynek podstawowy oraz rynek równoległy są dwoma systemami funkcjonującymi na giełdach papierów wartościowych. W ramach alternatywnego systemu obrotu od 2017 roku warszawska giełda prowadzi także platformę NewConnect. Platforma ta jest rynkiem zorganizowanym oraz prowadzonym przez GPW poza regulowanym rynkiem. W jej skład wchodzą przede wszystkim dynamiczne firmy innowacyjnych technologii, chcące wykorzystać dopływ kapitału, jaki oferuje giełda, jednakże nie są w stanie spełnić wszystkich oczekiwań co do rynku równoległego. Spółki, które notowane są na NewConnect, posiadają wiele ułatwień, jeżeli chodzi
o informowanie inwestorów o swojej działalności.

Optymistyczna przyszłość

Dobrze rozwinięta i sprawnie funkcjonująca giełda stanowi jeden z niezbędnych atrybutów silnej gospodarki. Ostatnie lata wskazują na dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego. Warszawska giełda stała się atrakcyjna zarówno dla firm krajowych, jak i zagranicznych,
o czym świadczy powiększająca się z roku na rok liczba debiutów. Rosnąca atrakcyjność oraz coraz silniejsza międzynarodowa pozycja GPW w Warszawie dają podstawy do formułowania optymistycznych prognoz dotyczących przyszłości.

Katarzyna Dziurdziak

Komentarze (2)

Prop-erly

2019-11-17 21:17:11

Kilka dni temu wpadł mi w ręce artykuł zestawiający nasza nadwiślańską giełdę z innymi, i wypadliśmy bodajże na szarym końcu pod względem atrakcyjnego handlu i możliwości. ALE! Ale to nie zmienia faktu, że początkujący inwestor świetnie powinien się na niej odnaleźć i może być to dla niego droga do nabierania pewnej wprawy w obracaniu się na giełdzie. Coś jak ścieżka kariery, od GPW, krok po kroku dalej.;) Chociaż znam zwolenników od razu giełdy amerykańskiej, no ale oni działają w branży od lat i bynajmniej nie są świeżakami.

Proptrader

2019-10-25 18:08:56

Jak to mówią: miejsce na giełdzie jest dla każdego, ale nie każdy na niej wytrzyma:) Możliwości zarobkowe kuszą, zresztą skutecznie podsycane wizją filmową, ale emocje i panowanie nad sobą w trakcie handlu + nie rzucanie wszystekiego na jeden szczęśliwy traf ... to już zupełnie inna historia. I może dobrze, ze na tradycyjną giełdę, w przeciwieństwie np do frexu, nie da się wejść za 100$, bo rzesze chętnych najpierw by ruszyły, a potem ptraciły tam oszczędności życia. Do tego nie każdy się nadaje:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *