• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Go to Brand – ostatni dzwonek


Go to Brand  –  ostatni dzwonek

Dofinansowania bez wątpienia są jednym z najbardziej pożądanych źródeł pozyskania kapitału. Często mylnie kojarzone są z przeznaczanymi nielicznym sumami, które realnie nie starczają na realizację zaplanowanych celów, przez co teoretycznie mogą być wykorzystane jedynie przez „gigantów”. Mit ten łamany jest m.in. przez dofinansowania przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która szereg ofert kieruje do sektora MŚP, wspierając ich działania oraz stymulując ich rozwój. W czerwcu 2020 roku opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, ostatniego 6 konkursu. A w jaki sposób beneficjenci mogą wykorzystać otrzymane środki, dowiesz się w dalszej części artykułu.

Go to Brand 2020

W czerwcu 2020 roku do dofinansowania wybranych zostało 1 117 projektów z całej Polski spoza województwa mazowieckiego. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na wymienione w regulaminie:

  1. Działania promocyjne, również wydarzenia branżowe,
  2. Działania nad produktem wnioskodawcy, będących przedmiotem eksportu (nazwa marki produktowej, czy nazwy produktu),
  3. Usługi doradczej,
  4. Dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych,
  5. Opisu metodologii wyliczenia i wartości docelowych wskaźników rezultatu.

Podsumowując, środki otrzymywane mogą zostać przeznaczone na udział w targach, konferencjach, czy na inne dodatkowe działania promocyjne, jak i na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, umożliwiającej zdobycie niezbędnych informacji o sposobach ekspansji zagranicznej swojej firmy.

Ale jakie działania promocyjne?

Wymienione działania promocyjne, na które przeznaczone mogą zostać środki z dofinansowania Go to Brand, w główniej mierze ponoszone są na uczestnictwo w szeroko rozumianych wydarzeniach branżowych oraz na przygotowanie do nich. Przygotowanie stanowiska, koszty materiałów promocyjnych, koszty transportu, noclegu, ubezpieczenia, organizacje konferencji, prezentacji, czy degustacji produktów to niektóre kategorie wydatków, które mogą zostać zwrócone w ramach Go to Brand. Należy jednak pamiętać, że przygotowując stanowisko wystawcy na takowe wydarzenie, czy targi, umieścić należy widoczny element dekoracyjny uwzględniający założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

Usługa doradcza i jej korzyści

Pozyskane fundusze oprócz szeregu działań promocyjnych mogą zostać wykorzystane na realizację usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Wyszczególniona w regulaminie wytyczna nie precyzuje dokładnie rodzaju usługi. Ma ona wspomóc przedsiębiorstwo w ekspansji zagranicznej, co daje duże możliwości wyboru jej zakresu. Analiza rynku oraz konkurencji? Opracowanie planu biznesowego? Stworzenie strategii marketingowej, a może kompleksowej strategii eksportowej, to tylko przykłady usług, które w ramach dofinansowania mogą zostać zrealizowane.

Wyżej wymienione działania dostarczają przedsiębiorcy m.in. informacji o specyfice danego rynku, mechanizmach na nim panujących oraz kulturze rynkowej funkcjonujących na nim przedstawicieli strony podażowej oraz popytowej. Identyfikacja kluczowych konkurentów umożliwi opracowanie strategii działania firmy, wyboru grupy docelowej, czy opracowanie własnej przewagi konkurencyjnej, możliwie skutkującej wzrostem poziomu przychodów. Plan biznesowy wzbogacony o sprecyzowane cele działalności operacyjnej umożliwią zwizualizowanie przyszłej ścieżki rozwoju firmy, jak i da obraz jej korporacyjnego wewnętrznego porządku i funkcjonujących struktur. Natomiast strategia marketingowa wskaże konkretne działania, które powinny zostać podjęte w celu realizacji wyznaczonych sobie celów. Może ona być również częścią kompleksowej strategii eksportowej, wzbogaconej o inne cele i plan działań operacyjnych. Najczęściej wymienione usługi umożliwiają identyfikację wydarzeń branżowych, które są najbardziej popularne i najczęściej odwiedzane przez konsumentów oraz innych graczy rynkowych. Są niejako wskazówką, dzięki której przedsiębiorstwo może wybrać np. targi, czy konferencje, na których obecność pokryta zostanie ze środków z dofinansowania Go to Brand.

Kiedyś Go to Brand, a teraz… Internacjonalizacja MŚP

W 2020 roku rusza nowy konkurs PARP – Internacjonalizacja MŚP. Wnioski składać można w wyznaczonych terminach. Druga runda zgłoszeń rozpoczyna się 04.08.2020 i potrwa do 07.09.2020. Dofinansowanie można przeznaczyć na cele takie jak w przypadku Go to Brand (udział w międzynarodowych targach, usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem wdrożenia nowego modelu biznesowego), ale również usługi bezpośrednio związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego, czy na nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych). Na stronie internetowej PARP znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące regulaminu, terminów oraz kwot, które mogą zostać przydzielone i dla kogo.

Dysponując środkami pozyskanymi w ramach dofinansowania, czy oczekując zwrotu poniesionych kosztów z tego właśnie źródła, beneficjent musi podjąć świadomą decyzję, czy na pewno przeznacza je na wskazane w regulaminie cele. Usługa doradcza nie tylko upewni przedstawicieli MŚP w jakich wydarzeniach branżowych w ramach Go to Brand mogliby wziąć udział, ale również może dostarczyć kompleksowych informacji o wybranych rynkach zagranicznych oraz konkurentach, czy wspomóc planowanie strategii biznesowej, eksportowej, a może przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem części środków dofinansowania Go to Brand na usługę doradczą, nie wahaj się i skontaktuj się z nami, a my umówimy się z Tobą na bezpłatne konsultacje! Z chęcią podzielimy się naszym doświadczeniem.

Maja Ciechańska

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx