• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Jak zdobyć dofinansowania z Unii Europejskiej


Jak zdobyć dofinansowania z Unii Europejskiej

Na pewno słyszałeś przynajmniej raz w życiu termin „dotacja unijna”. Bardzo prawdopodobne jest, że zastanawiałeś się również, czy zdobycie dofinansowania jest trudne i jak wygląda krok po kroku procedura pozyskiwania takich środków finansowych. W poniższym wpisie postaram się w skrócie przybliżyć Ci istotę tych funduszy oraz przedstawić kolejne etapy na drodze do otrzymania dofinansowania z unii.

 

Po co stworzono program dofinansowań z Unii Europejskiej?

Głównymi powodami powstania unijnego programu wsparcia jest wyrównanie tempa wzrostu gospodarczego krajów wspólnoty, poprawa poziomu życia jej mieszkańców, edukacji, popularyzacja kultury oraz przedsiębiorczości. Uściślając, środki unijne mają na celu rozwój gospodarczy kraju i kulturowy jego mieszkańców. Warto wspomnieć, że w programie na lata 2014-2020 to Polska jest największym beneficjentem tych funduszy – Unia Europejska na ten okres przeznaczyła dla naszego kraju aż 82,50 mld euro.

 

Na co przysługują dofinansowania z Unii?

Dofinansowania z Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowaną formą pomocy finansowej, zarówno ze względu na potencjalnych beneficjentów, jak i cel, na jaki zostaną wykorzystane. Ubiegać się o nie mogą osoby fizyczne w różnym wieku, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz samorządy terytorialne. Każda z wymienionych powyżej grup może otrzymać dotacje na ściśle określone cele powiązane z jej profilem działalności:

 • osoby fizyczne – na szkolenia, doradztwo, założenie firmy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – na projekty badawcze, wdrożenie innowacji, informatyzację, rozwiązania ekologiczne, rozwój działalności za granicą, szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców,
 • jednostki naukowe – na badania naukowe i ich komercjalizację,
 • jednostki samorządu terytorialnego – na rozwój infrastruktury społecznej i kultury, ekologię,
 • organizacje pozarządowe – na kulturę i środowisko, pomoc dla osób w trudnej sytuacji, programy naukowe dla dzieci i dorosłych.

 

Jak ubiegać się o fundusze?

Proces, począwszy od wniosku, do otrzymania wsparcia, jest bardzo złożony i wymaga wiele pracy, wysiłku i poświęceń od potencjalnego beneficjenta. Drogę do dofinansowania z Unii Europejskiej można przedstawić w następujących punktach:

 1. Opracowanie pomysłu na wykorzystanie środków

Ten etap jest absolutną podstawą każdego projektu związanego z pozyskaniem pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. Przed ubieganiem się o środki osoba zainteresowana powinna gruntownie zastanowić się, co chce robić i w jaki sposób zamierza zrealizować swój pomysł. Ważne jest także, aby znaleźć stosowne uzasadnienie dla wykonania swojego planu.

 

 1. Analiza rynku

Sam pomysł nie wystarczy jednak, aby osiągnąć sukces. Każdy potencjalny beneficjent dofinansowań unijnych powinien dokładnie przenalizować planowaną inwestycję i podjąć decyzję o jej opłacalności.

 

 1. Wybór programu operacyjnego

Po dotychczasowym opracowaniu pomysłu i analizie rynku powinniśmy wybrać odpowiedni program dofinansowań unijnych.

 

 1. Przygotowanie wniosku oraz niezbędnej dokumentacji

Jest to bardzo ważny etap całego przedsięwzięcia, ponieważ to od niego głównie zależy, czy nasz pomysł będzie mieć szanse na wprowadzenie go w życie. Beneficjent musi zadbać o staranne wypełnienie wymaganych dokumentów – to na ich podstawie komisja podejmie decyzję, czy dostaniemy zielone światło na realizację naszej inicjatywy.

 

 1. Wdrożenie projektu

Polega na wypełnieniu zawartych we wnioskach założeń projektowych.

 

 1. Rozliczenie projektu

Każdy beneficjent jest zobligowany do rozliczenia swojego projektu w czasie, tzn. do przekazania sprawozdania z przebiegu i efektów realizowanej inwestycji.

 

Pozyskaj dofinansowania z Unii Europejskiej

Na rynku od dłuższego czasu istnieją firmy pomagające w pisaniu wniosków o pozyskanie dofinansowania z Unii. Dzięki wieloobszarowej wiedzy osób zatrudnionych w takich miejscach szanse osób zainteresowanych zdobyciem funduszy unijnych znacznie rosną. Eksperci oferują kompleksową pomoc na każdym etapie związanym z ubieganiem się i obsługą środków pochodzących z dotacji, od wypełnienia wniosków do wydatkowania pozyskanych pieniędzy. Firmy doradcze pomagają między innymi w:

 • pisaniu wniosków,
 • opracowywaniu niezbędnych analiz,
 • wdrażaniu projektów.

 

Zwiększ swoje szanse na sukces

Dofinansowania z Unii Europejskiej są świetną szansą na realizację marzeń o rozwoju własnej firmy i nie tylko. W wielu miejscach w Polsce, obok zrealizowanych projektów można znaleźć tablice informacyjne ukazujące, jak wielki wpływ fundusze unijne mają także na rozwój państwa. Idąc ulicą i patrząc na te przykłady udanych inwestycji każdy przedsiębiorca powinien się zastanowić, jak sam może wykorzystać potencjał tych środków finansowych, i zacząć działać!

 

Ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania?

Rok 2020 był ostatnim okresem trwania aktualnej edycji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Ze względu na coraz wyższy poziom rozwoju, Polska w latach 2021-2027 otrzyma mniejsze kwoty dotacji w porównaniu z poprzednimi latami. Z tego powodu, uzyskanie dofinansowania może okazać się trudniejsze. Możemy również spodziewać się spadku liczby inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (więcej na ten temat w naszym artykule).

 

Michał Radecki

Komentarze (3)

conquest

2021-12-09 16:09:00

SZTOSIO

Krzysztof Ceglowski

2020-07-25 19:31:08

Pomoc w dotacji z UE dla firmy.

Konsulting dla opornych

2017-06-28 11:57:12

Pomocny wpis, który w prosty sposób może rozjaśnić te kwestie nawet laikom ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *