• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Które trendy mają wpływ na twój biznes? Przeprowadź badanie rynku!


Które trendy mają wpływ na twój biznes? Przeprowadź badanie rynku!

Trendy w gospodarce są jednym z kluczowych czynników mających wpływ na twój biznes. Dzięki ich obserwacji możesz łatwo zidentyfikować jego szanse na rynku oraz zbliżające się nieuchronnie zmiany, które możesz wykorzystać do objęcia pozycji wiodącej w twoim sektorze. Ponadto prawie każdy produkt podlega wpływowi trendów. Obserwując je, dużo łatwiej podejmiesz trafne decyzje, zarówno związane z wydarzeniami bieżącymi, jak i problemami, które mogą pojawić się w przyszłości. Znajomość trendów przydaje się także, gdy budujemy plan marketingowy – pomagają przecież przewidywać zachowania konsumentów.

Badanie trendów panujących na rynku się opłaca!

W 2008 roku amerykańska firma Coach stanęła przed trudnym zadaniem – trzeba było zadecydować o strategii firmy wobec ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Coach to marka znana głównie z luksusowych torebek, o cenach na poziomie ok. 300-500 USD, a więc świadczących o prestiżu posiadaczki. Naturalnym rozwiązaniem problemu kryzysu wydawałoby się cięcie kosztów i obniżka cen produktów, ale… firma zleciła badanie rynku! Jego efektem było znalezienie kilku trendów: w czasie kryzysu konsumenci szukają produktów, które mogłyby podnieść ich na duchu, a także wcale nie rezygnują z luksusowych produktów świadczących o ich pozycji społecznej, tylko mogą sobie pozwolić na ich mniejszą ilość. W odpowiedzi firma zaprojektowała kolekcję Poppy – torebki w żywych kolorach i w bardziej młodzieżowym stylu, sprzedawane po ok. 250 USD. Dzięki wprowadzeniu tej linii przedsiębiorstwo nie tylko przetrwało trudne czasy kryzysu, ale także odnotowało 3,2% wzrostu sprzedaży!

Trendy kształtujące otoczenie biznesowe

Niektóre trendy są związane nie tylko z pojedynczym produktem czy branżą – cześć z nich dotyczy rynków na całym świecie, ale mimo to mogą one mieć wpływ na twój biznes. Często są to trendy, które znamy z codziennego życia: wzrost wykorzystywania cyfrowych usług, coraz większa ilość cyfrowych produktów czy zainteresowanie ogółu społeczeństwa zmianami klimatycznymi i zaniepokojenie degradacją środowiska. Globalnymi trendami stają się podwyższenie efektywności wykorzystywania zasobów naturalnych, wzrastająca rola nauki w biznesie czy rozkwit rynków azjatyckich. W trakcie podejmowania decyzji biznesowych warto brać pod uwagę nawet takie, pozornie odległe od twojego biznesu trendy.

Jak badać rynek?

Badanie rynku można zacząć od postawienia sobie pytań: Jakie istotne opinie i przekonania pojawiły się niedawno w społeczeństwie? Czy konsumenci zmieniają dotychczasowe założenia w kwestii społecznych ról lub wzajemnych relacji? Jednak nie wystarczy tylko samemu zastanowić się nad odpowiedzią, należy zbadać opinie i gusty konsumentów, np. za pomocą grup dyskusyjnych lub kwestionariuszy czy wywiadów. Przydatnym narzędziem może okazać się też Google Trends. Można uzyskać dzięki niemu informacje na temat częstotliwości wpisywania danych haseł w wyszukiwarkę Google.

W trakcie badania rynku należy brać pod uwagę tylko trendy, które są warte wykorzystania przez firmę. Aby stwierdzić, czy znaleziona przez nas tendencja spełnia to kryterium można sobie zadać kilka pytań, jak np.: Czy zmianę można zaobserwować w wielu aspektach życia konsumentów? Czy dany trend obejmuje duże grupy nabywców?

Ostatnią fazą badania rynku jest analiza danych. Jest to etap, w którym należy zebrać wszystkie informacje, zestawić je, a następnie poszukać podobieństw lub zależności. Analizujemy znalezione trendy pod kątem szans, jakie mogą dać naszej firmie, ale również szukamy ich słabych stron. Na koniec wybieramy dla naszego biznesu właściwą strategię.

 

Oczywiście, badań rynku pod względem trendów nie trzeba wykonywać samemu. Możliwości jest wiele. Można np. powołać wewnętrzną grupę analityczną w swojej firmie lub zatrudnić do tego celu zewnętrzną agencję badania rynku lub firmę doradczą.

 

Paulina Prostojanek

Komentarze (1)

Kamil

2017-05-30 09:36:14

Trendy to bardzo ważny element, jak nie najważniejszy. Świetnie, że można tu poczytać również o podstawowych zagadnieniach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx