10.08.2022

Norwegia i eksport towarów na rynek polski

System ekonomiczny Norwegii jest przykładem gospodarki mieszanej. Składa się z cech gospodarki wolnorynkowej, jak i nakazowej. Zarówno państwo, jak i sektor prywatny odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu systemu gospodarczego Królestwa Norwegii. Umożliwia to połączenie ze sobą efektywności ekonomicznej z zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa, co niweluje nieporozumienia, a w rezultacie przyczynia się do polepszenia standardu życia.

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny ma wpływ na wzrost gospodarczy państwa, a co za tym idzie na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki złożom ropy naftowej oraz gazu ziemnego odkrytym w 1967 roku w szelfie Morza Północnego i , kraj stał się czołowym europejskim producentem tego surowca. Co więcej, dostęp do dwóch wyżej wymienionych mórz oraz do Morza Barentsa umożliwił Norwegii zajęcie czołowej pozycji na świecie w rybołówstwie. Ze statystyk the Observatory of Economic Complexity (OEC) wynika, że w 2018 roku wartość eksportowanych ryb wyniosła Ich głównymi odbiorcami były kraje Unii Europejskiej, wśród których Polska znajdowała się na czele.

Sytuacja polityczna na linii Norwegia-Polska

Na przestrzeni ostatnich 15 lat relacje handlowe między Norwegią a Polską umacniały się i wpłynęły korzystnie na wolumen eksportu. Za przełomowy okres dla tych krajów uznaje się rok wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obie te gospodarki zaczęły współpracę na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) a Królestwem Norwegii o wolnym handlu. Ponadto ważności nie straciły umowy bilateralne dotyczące unikania   Te podpisane porozumienia mają pozytywny wpływ na obie gospodarki, gdyż polsko-norweskie obroty handlowe stale wzrastają. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ich saldo wzrosło z poziomu 2,47 mld USD w 2004 roku do nieco ponad 7,05 mld USD w 2013 roku. A w 2018 roku wyniosło 9,52 mld USD.

Eksport Norwegii i import Polski

W 2018 roku Norwegia wyeksportowała ze swojego kraju towar o łącznej wartości 127 mld USD, co plasuje ją na 33 miejscu na świecie. Najczęściej eksportowanymi dobrami stały się gaz ziemny, ropa naftowa, metale oraz ryby, a największymi jej odbiorcami Niemcy, Wielka Brytania oraz Holandia. Natomiast eksport do Polski stanowił 2,38% handlu zagranicznego Norwegii, czyli 3,03 mld USD. Główne eksportowane produkty to ryby (zarówno świeże, jak i mrożone), ropa naftowa, statki pasażerskie i towarowe oraz aluminium. Dla porównania według danych z 2018 roku Polska zajęła 18 miejsce w imporcie na świecie, sprowadzając do kraju produkty o łącznej wartości 278 mld USD. O jej dynamicznym rozwoju handlu zagranicznego świadczył wzrost importu o 70,5 mld USD w latach 2013-2018. Z 207 mld USD w 2013 do 278 mld USD w 2018 roku. A niezmiennie od lat głównymi produktami importowanymi z Norwegii jest ropa naftowa, samochody oraz części. Podsumowując dane z OEC wskazują, że Królestwo Norwegii stanowi 1,09% importu Polski.

Stale rozwijające się branże

Od wielu lat handel zagraniczny prowadzony między Norwegią a Polską utrzymuje się na stabilnym poziomie, ulegając nieznacznym wahaniom. Wśród polskich partnerów handlowych Norwegia zajmuje 20 pozycję w imporcie. Te dwie gospodarki utworzyły silną więź handlową, a branże zajmujące się eksportem, które stale się wzmacniają to:

  1. Ryby – Polska jest głównym kontrahentem branży rybnej w Norwegii. Stanowi ona 15% całego importu rybnego. Pomimo sytuacji epidemiologicznej i ogólnego zawahania się światowej gospodarki, dotychczasowy eksport ryb (dorszy i łososi) do Polski stale rośnie. Kraj ten stał się głównym dostawcą dla Polski, ponieważ jakość, na którą stawiają Norwedzy, jest istotnym aspektem.
  2. Minerały – Polska stanowi około 2% eksportu Norwegii w tym sektorze. Co można rozumieć poprzez branże minerałów? Składa się ona z następujących produktów: żużlu, cementu, soli, jak również ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
  3. Metale – Znaczącą rolę w wymianie między Norwegią a Polską odgrywa sektor metali. Norwegia może się poszczycić posiadaniem ogromnych złóż metali szlachetnych, gdyż oprócz ropy naftowej, gazu ziemnego i ryb, posiada właśnie zasoby rud metali żelaznych i nieżelaznych, które eksportuje do Polski.

 

Relacje handlowe między Polską a Norwegią odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu obu tych gospodarek. Polska jest jednym z 143 krajów, do których trafiają ryby z Norwegii, jednak to ona spośród wszystkich krajów stoi na czele ich importu. Natomiast Norwegia jest głównym klientem branży okrętowo-stoczniowej oraz maszynowej w Polsce. Podsumowując, współpraca między tymi dwoma krajami z roku na rok przybiera na znaczeniu.

Zobacz inne wpisy

Analiza konkurencji

Benchmarking, czyli jak uczyć się na cudzych błędach? – ConQuest Consulting

Zobacz więcej
badania rynku
Analiza rynku

Analiza PEST jako element badania rynku

Zobacz więcej
Wirtualna Etnografia – Jak zrozumieć swojego klienta?
Analiza rynku

Wirtualna Etnografia – Jak zrozumieć swojego klienta?

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single.php